Stanovništvo

Search
Close this search box.

Platni promet

Otvaranje računa

Otvaranje računa

BBI banka pruža usluge otvaranja transakcijskih i deviznih računa pravnih lica po brzoj i pojednostavljenoj proceduri. Ovi računi omogućit će vam korištenje cjelovite usluge platnog prometa, kako kod plaćanja u zemlji tako i u platnom prometu s inostranstvom.

Otvaranjem transakcijskog i deviznog računa imate mogućnost:

 • plaćanja i naplate u unutrašnjem i međunarodnom platnom prometu
 • plaćanja putem eBBI/mBBI, uz primjenu savremene i sigurne tehnologije
 • uvida u trenutno stanje na vašem poslovnom računu
 • korištenja naših savjetodavnih usluga


Vrste transakcijskih računa koje možete otvoriti:

 • redovni računi za obavljanje registrovane djelatnosti
 • glavni račun za obavljanje registrovane djelatnosti
 • računi organizacionih dijelova poslovnog subjekta
 • računi za posebne namjene
 • računi javnih prihoda
 • ostali računi u skladu sa važećim zakonskim propisima


Dokumentaciju za otvaranje transakcijskog računa možete pronaći na sljedećim linkovima:

Za otvaranje transakcijskog računa privrednih subjekata – DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa pravnog lica – D.O.O

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa/pravnih lica koja se ne upisuju u sudski registar
 • Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju za pravna lica koja se upisuju u sudski registar, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa u kom slučaju se prilaže kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje BIH, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica
 • Ukoliko je zakonski zastupnik poslovnog subjekta nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole
 • Kopiju izvoda iz RVP FBiH ili RHV RS ili RVP Brčko Distrikta, svih dioničara koji direktno/izravno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela ili izjava o vlasničkom udjelu (samo za d.d.)
 • Za svako fizičko lice koje je navedeno u predhodnoj tački ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) i kopije prijave boravka

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.

Za otvaranje računa za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnom stavu, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa.

Za otvaranje transakcijskog računa privrednih subjekata – DIONIČKIH DRUŠTAVA potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju: 

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa –  dionička društva

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa/pravnih lica koja se ne upisuju u sudski registar
 • Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju za pravna lica koja se upisuju u sudski registar, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa u kom slučaju se prilaže kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje BIH, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica
 • Ukoliko je zakonski zastupnik poslovnog subjekta nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole
 • Kopiju izvoda iz RVP FBiH ili RHV RS ili RVP Brčko Distrikta, svih dioničara koji direktno/izravno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela ili izjava o vlasničkom udjelu (samo za d.d.)
 • Za svako fizičko lice koje je navedeno u predhodnoj tački ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) i kopije prijave boravka

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.

Za otvaranje računa za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnom stavu, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa.

 

Za otvaranje transakcijskog računa privrednih subjekata – JAVNA PREDUZEĆA, potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju: 

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa – JAVNA PREDUZEĆA

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa/pravnih lica koja se ne upisuju u sudski registar
 • Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju za pravna lica koja se upisuju u sudski registar, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa u kom slučaju se prilaže kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje BIH, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica
 • Ukoliko je zakonski zastupnik poslovnog subjekta nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole
 • Kopiju izvoda iz RVP FBiH ili RHV RS ili RVP Brčko Distrikta, svih dioničara koji direktno/izravno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela ili izjava o vlasničkom udjelu (samo za d.d.)
 • Za svako fizičko lice koje je navedeno u predhodnoj tački ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) i kopije prijave boravka

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.

Za otvaranje računa za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnom stavu, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa. 

Za otvaranje transakcijskog računa samostalnih poduzetnika potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa – SAMOSTANI OBRTNICI

 • Rješenje nadležnog organa o dozvoljenom obavljanju djelatnosti za samostalne poduzetnike
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerena kopija ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju, a na obrascu koji je od strane nadležnog organa propisan za samostalne poduzetnike (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovane samostalne poduzetnike
 • Ukoliko je ovlašteno lice samostalnog poduzetnika nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.

 

Za otvaranje transakcijskog računa notara i advokata potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa – Notari/Advokati

 • Povelja o imenovanju notara/advokata izdata od strane nadležnog Ministarstva pravde
 • Dokaz o članstvu u notarskoj/advokatskoj komori/Rješenje entitetske notarske/advokatske komore o upisu u imenik notara/advokata
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje, ukoliko je notar/advokat obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih karti notara/advokata i kopije prijave boravka za notara/advokata
 • Finansijski izvještaj o predhodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovane subjekte
 • Izjava notara/advokata da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca. 

Za otvaranje transakcijskog računa privrednih subjekata – MINISTARSTVA I DRUGI DRŽAVNI ORGANI, potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa – MINISTARSTVO I DRUGI DRŽAVNI ORGANI UPRAVE

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa/pravnih lica koja se ne upisuju u sudski registar
 • Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju za pravna lica koja se upisuju u sudski registar, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa u kom slučaju se prilaže kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje BIH, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica
 • Ukoliko je zakonski zastupnik poslovnog subjekta nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole
 • Kopiju izvoda iz RVP FBiH ili RHV RS ili RVP Brčko Distrikta, svih dioničara koji direktno/izravno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela ili izjava o vlasničkom udjelu (samo za d.d.)
 • Za svako fizičko lice koje je navedeno u predhodnoj tački ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) i kopije prijave boravka


Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.


Za otvaranje računa za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnom stavu, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa.

Za otvaranje transakcijskog računa privrednih subjekata – OPĆINE, GRADOVI (KANTONI), potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa – OPĆINE, GRADOVI (KANTONI) 

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa/pravnih lica koja se ne upisuju u sudski registar
 • Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju za pravna lica koja se upisuju u sudski registar, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa u kom slučaju se prilaže kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje BIH, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica
 • Ukoliko je zakonski zastupnik poslovnog subjekta nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole
 • Kopiju izvoda iz RVP FBiH ili RHV RS ili RVP Brčko Distrikta, svih dioničara koji direktno/izravno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela ili izjava o vlasničkom udjelu (samo za d.d.)
 • Za svako fizičko lice koje je navedeno u predhodnoj tački ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) i kopije prijave boravka

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.

Za otvaranje računa za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnom stavu, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa. 

Za otvaranje transakcijskog računa privrednih subjekata – MJESNE ZAJEDNICE I SAMOUPRAVE, potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa – MJESNE ZAJEDNICE, MJESNE SAMOUPRAVE

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa/pravnih lica koja se ne upisuju u sudski registar
 • Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju za pravna lica koja se upisuju u sudski registar, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa u kom slučaju se prilaže kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje BIH, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica
 • Ukoliko je zakonski zastupnik poslovnog subjekta nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole
 • Kopiju izvoda iz RVP FBiH ili RHV RS ili RVP Brčko Distrikta, svih dioničara koji direktno/izravno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela ili izjava o vlasničkom udjelu (samo za d.d.)
 • Za svako fizičko lice koje je navedeno u predhodnoj tački ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) i kopije prijave boravka

Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.

Za otvaranje računa za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnom stavu, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa. 

Za otvaranje transakcijskog računa privrednih subjekata – UDRUŽENJA I FONDACIJE, potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa – UDRUŽENJA/FONDACIJA

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa/pravnih lica koja se ne upisuju u sudski registar
 • Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju za pravna lica koja se upisuju u sudski registar, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa u kom slučaju se prilaže kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje BIH, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica
 • Ukoliko je zakonski zastupnik poslovnog subjekta nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole
 • Kopiju izvoda iz RVP FBiH ili RHV RS ili RVP Brčko Distrikta, svih dioničara koji direktno/izravno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela ili izjava o vlasničkom udjelu (samo za d.d.)
 • Za svako fizičko lice koje je navedeno u predhodnoj tački ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) i kopije prijave boravka


Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.


Za otvaranje računa za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnom stavu, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa.

Za otvaranje transakcijskog računa privrednih subjekata – STEČAJNI/LIKVIDACIONI RAČUN, potrebno je popuniti obrasce Banke te dostaviti određenu zakonom propisanu dokumentaciju:

Pristupnica za otvaranje transakcijskog računa – STEČAJNI/LIKVIDACIONI RAČUN

 • Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno u registar nadležnog organa
 • Statut ili pravila vlasnika računa/pravnih lica koja se ne upisuju u sudski registar
 • Akt nadležnog organa poslovnog subjekta o osnivanju za pravna lica koja se upisuju u sudski registar, ako pravno lice nije osnovano neposredno na osnovu propisa u kom slučaju se prilaže kopija službenog glasila u kojem je isti objavljen
 • Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta prema djelatnostima
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji kod nadležne Poreske uprave
 • Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost kod Uprave za indirektno oporezivanje BIH, ukoliko je pravno lice obveznik PDV-a
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) lica ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu, te kopije prijave boravka
 • Ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) zakonskih zastupnika poslovnog subjekta, te kopije prijave boravka
 • Finansijski izvještaj o prethodnom poslovanju (za posljednji obračunski period za koji se izvještaj podnosi nadležnim organima ili institucijama), osim za novoosnovana pravna lica
 • Licenca za rad (posebna dozvola) ako je ista neophodna za obavljanje registrovane djelatnosti
 • Izjava ovlaštenog lica da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda, osim za novoosnovana pravna lica
 • Ukoliko je zakonski zastupnik poslovnog subjekta nerezident potrebno je priložiti kopiju radne dozvole
 • Kopiju izvoda iz RVP FBiH ili RHV RS ili RVP Brčko Distrikta, svih dioničara koji direktno/izravno posjeduju više od 20% vlasničkog udjela ili izjava o vlasničkom udjelu (samo za d.d.)
 • Za svako fizičko lice koje je navedeno u predhodnoj tački ovjerene kopije ličnih/osobnih karti (pasoša) i kopije prijave boravka


Lični dokumenti izdati na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na jedan od službenih jezika u BIH i isti moraju biti ovjereni od strane ovlaštenog sudskog prevodioca. Prevod ne može biti stariji od tri mjeseca.


Za otvaranje računa za posebne namjene, čija je namjena utvrđena zakonom ili drugim propisom u skladu sa zakonom, pored odgovarajuće dokumentacije navedene u prethodnom stavu, potrebna je i naznaka propisa na osnovu kojeg se podnosi zahtjev za otvaranje ovog računa, odnosno dostavljanje dokumentacije iz koje je vidljiva potreba i namjena otvaranja ovakvih računa.

Kontakt

Za sve informacije vezano za otvaranje računa možete direktno kontaktirati najbližu filijalu/podružnicu/poslovnicu BBI banke, pozovete na besplatan info broj 080 020 020 ili putem info e-maila:info@bbi.ba. 

Kliknite ovdje da vidite lokacije i kontakt podatke ostalih filijala/podružnica i poslovnica.

Vaša Bosna Bank International.  

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo