Stanovništvo

Search
Close this search box.

Platni promet

Sa inostranstvom

Platni promet sa inostranstvom

podrazumijeva naplate, plaćanja i prenose iz osnova tekućih i kapitalnih poslova u stranim sredstvima plaćanja i u KM između rezidenata i nerezidenata shodno zakonskim odredbama.

Za plaćanja u inostranstvo ili račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

Platni nalog možete predati:

 • lično

 • putem eBBI/mBBI

Cijene usluga su definisane važećom Tarifom naknada za pravna lica Banke. Banka zadržava pravo da promijeni Tarifu za rizične ili kompleksnije transakcije. 

Plaćanja u inostranstvo

Za plaćanja u inostranstvo ili račun nerezidenta u zemlji, potrebno je:

 • Dostaviti ispravno popunjen nalog za plaćanje (obrazac 1450);
 • Priložiti dokument koji je osnov plaćanja (faktura, profaktura, ugovor i dr.);
 • Osigurati pokriće za izvršenje naloga;
 • Za fizička lica osigurati pokriće za izvršenje naloga u valuti u kojoj se vrši plaćanje.


Kod ispunjavanja obrasca 1450, obavezno navesti IBAN korisnika i SWIFT adresu banke korisnika kako bi se izbjegli dodatni troškovi inostranih banaka.

IBAN je jedinstveni međunarodni identifikator računa klijenta u banci, određen u skladu sa međunarodnim standardima evropske komisije za bankarske standarde ISO 13616. IBAN se unosi bez praznih polja ili razmaka.

BIC – Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka banke.

Troškovi po doznakama u inostranstvo, OUR, SHA i BEN

OUR opcija: ukupne bankarske troškove u zemlji i inostranstvu snosi nalogodavac.
SHA opcija: podijeljeni troškovi, dakle nalogodavac je platio bankarske troškove u svojoj banci a ostale troškove će banke u lancu izvršenja umanjiti korisniku od poslanog iznosa.
BEN opcija: ukupne troškove transfera snosi primaoc sredstava, dakle nalogodavac nije platio bankarske troškove koji će biti naplaćeni od korisnika sredstava.

Valuta naloga za plaćanje (dospijeće naloga) T+0, T+1 i T+2


Nudimo uslugu valutiranja naloga za plaćanje u inostranstvu koja se dodatno naplaćuje u skladu sa važećim tarifama za usluge pravnim i fizičkim licima. Ukoliko klijent ne naglasi na nalogu za plaćanje T+0 ili T+1 automatski se primjenjuje standard T+2.


Pojašnjenje pojmova:

 • T+0: datum obrade naloga = datumu valute
 • T+1: datum transakcije + 1 radni dan
 • T+2: datum transakcije + 2 radna dana
   

Datum valute za plaćanje naveden na nalogu 1450

Vrijeme dostave naloga za plaćanje u BBI i/ili putem m/eBBIValuta plaćanjaDatum izvršenja u BBI
T+0; T+1samo do 10:00SEK, NOK, DKK, GBP… (osim EUR)Datum primanja naloga
T+0samo do 12:00EURDatum primanja naloga
T+1samo do 13:00EURDatum primanja naloga
T+2samo do 15:00EUR, SEK, NOK, DKK, GBP…Datum primanja naloga
T+2od 15:00 do 16.30EUR, SEK, NOK, DKK, GBP…Sljedeći radni dan po primanju naloga
GC sa Srbijomdo 13:00EURDatum primanja naloga
GC sa Srbijomod  13:00 do 16:30EUR

Sljedeći radni dan po primanju naloga 

Međunarodni kliring sa Srbijom

Kliring sa Srbijom je novi proizvod Banke koji podrazumijeva:

 • Brzu obradu i izvršavanje transfera isti dan;
 • Priliv novca iz Srbije bez provizije;
 • Minimalne troškove bez učešća posredničkih banaka iz inostranstva.

Banke učesnice u kliringu sa Srbijom: Plaćanje prema inostranstvu putem eBBI/mBBI

Klijent, korisnik eBBI/mBBI unosi nalog za plaćanje u inostranstvo putem aplikacije elektronskog bankarstva Banke.
Prateću dokumentaciju, klijent dostavlja putem e-maila platni@bbi.ba.


Napomena klijentima:

Provjeru validnosti faktura poslanih mailom od ino-dobavljača, kako biste zaštitili vlastite interese i spriječili eventualno presretanje mailova, savjetujemo da provjerite putem telefona, faksa ili VoIP (Skype, Viber i sl), odnosno kanala koji ste ranije koristili za komunikaciju sa ino-dobavljačem, pri čemu nikada nemojte koristiti kontakt podatke sa sumnjive fakture.

Prilivi iz inostranstva

Prilivi iz inostranstva obrađuju se istog dana kada su nalozi primljeni od inostrane banke, uz odobrenje računa klijenta sa datumom valute naznačenim na nalogu/datum kada je odobren račun Banke kod kontokorentne banke u inostranstvu.

Banka devizne prilive odmah odobrava računu klijenta u valuti priliva te obavijest o proknjiženom prilivu dostavlja klijentu putem e-mail-a.

U cilju što bržeg i jeftinijeg prijema priliva iz inostranstva, bitno je da ino partneru dostavite ispravnu platnu instrukciju za priliv iz inostranstva sa brojem vašeg deviznog računa odnosno IBAN-om, našom SWIFT adresom – BBIBBA22 i posredničkom inostranom bankom.

Preuzimanje platnih instrukcija možete izvršiti u organizacionom dijelu u kojem ste uspostavili poslovni odnos sa Bankom. Potpune i precizne instrukcije olakšavaju obradu priliva a vama brže raspolaganje sredstvima. 

Preuzmite dokumentaciju

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija