Stanovništvo

Search
Close this search box.

Finansiranja

Dokumentarni akreditivi

Dokumentarni akreditivi

BBI banka izdaje akreditiv na zahtjev svog klijenta (uvoznik-kupac), čime se obavezuje prema korisniku akreditiva (izvoznik-prodavac) da će platiti vrijednost prezentiranih dokumenata, ukoliko oni budu u skladu sa uslovima navedenim u akreditivu.

Dokumentarni akreditiv, kao najpouzdaniji i najpravedniji instrument plaćanja u međunarodnoj trgovini, podjednako štiti i uvoznika i izvoznika u transakciji. U potpunosti se otklanja rizik neizvršavanja obaveza u međunarodnoj trgovinu, te osigurava potpuno i pravovremeno plaćanje i isporuku robe. 

Detaljne informacije

Akreditivi podliježu pravilima koja su propisana od Međunarodne trgovinske komore u Parizu. Prema Članu 2. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, akreditiv podrazumijeva svaki dogovor, bez obzira na ime ili opis, koji je neopoziv i kojim se konstituiše definitivna obaveza akreditivne banke da honoriše usklađenu prezentaciju. Honorisati znači:

  • Platiti po viđenju, ako je akreditiv raspoloživ sa plaćanjem po viđenju.
  • Preuzeti obavezu za odgođeno plaćanje i platiti na dan dospijeća, ako je akreditiv raspoloživ sa odgođenim plaćanjem.
  • Akceptirati mjenicu (tratu) podnešenu od strane korisnika i platiti na dan dospijeća, ako je akreditiv raspoloživ uz akcept.

Izdavanje akreditiva

Izdavanje akreditiva Bosna Bank International vrši klijentima s kojima već ima uspostavljen poslovni odnos. Za izdavanje akreditiva možete se obratiti Account Manageru vaše kompanije u BBI banci.

BBI banka vam može pružiti i stručnu pomoć prilikom popunjavanja zahtjeva za izdavanje akreditiva, kao i pregleda i pripreme potrebnih dokumenata.

Provizija za korištenje akreditiva se obračunava i naplaćuje kvartalno unaprijed. Banka neće vršiti povrat naplaćene naknade u slučaju da se iz bilo kojeg razloga akreditiv ne iskoristi u cijelosti. Trošak konfirmacije ino-banke snosi klijent, a trošak konfirmacije loro akreditiva se utvrđuje pojedinačno iz predložene skale u zavisnosti od rizika zemlje i ranga banke-izdavaoca akreditiva, roka i iznosa akreditiva.

Cijene usluga su definisane važećom Tarifom naknada za pravna lica Banke. Banka zadržava pravo da promijeni Tarifu za rizične ili kompleksnije transakcije. 

Preuzmite dokumentaciju

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija