Stanovništvo

Search
Close this search box.

Investicije

BBI-SASE lista kompanija

BBI-SASE lista kompanija

BBI banka i Sarajevska berza su se udružile s ciljem kreiranja Liste i Indexa kompanija čijim dionicama se trguje na SASE, a čije poslovanje je u skladu sa principima islamske ekonomije. Nadamo se da će ovaj projekat podstaći dodatne investicije i interese za kompanije i tržište kapitala u Bosni i Hercegovini. Ovi materijali kreirani su na bazi najažurnijih informacija o kompanijama čijim dionicama se trguje na SASE. Molimo kliknite ovdje za više informacija o samom Indeksu kreiranom od strane SASE.


Kao odgovor na rastuću potražnju za investicijskim proizvodima koji su u skladu sa principima islamske ekonomije, BBI banka u saradnji sa Sarajevskom berzom kreira i ažurira posebnu listu u čiji sastav ulaze kompanije sa SASE čije je poslovanje u skladu sa principima islamske ekonomije.


„BBI lista kompanija – u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na SASE a čije je poslovanje kompatibilno sa principima islamske ekonomije. Jedan dio kompanija sa Liste je u sastavu Islamic indexa na Sarajevskoj berzi. Lista je javno objavljena i investitori istu mogu konsultirati prilikom donošenja investicionih odluka. Sa aspekta promocije, kao i pronalaska novih investitora i poslovnih partnera, za svaku kompaniju je važno da se nađe na ovoj listi. 

Osnovna statistika:

 • Ukupan broj analiziranih kompanija je 150
 • Filter djelatnosti i strukture prihoda je zadovoljilo 122 kompanija (81%).
 • Finansijske filtere zadovoljilo je 110 kompanija (73%)
 • Ukupan broj kompanija koje su zadovoljile sve kriterije je 83 (55% od ukupnog broja analiziranih kompanija)

Osnovni kriteriji

Kompanija mora dokazati usklađenost svojeg poslovanja sa principima islamske ekonomije kako bi se našla na Listi. Proces testiranja kompanija nadzire Šerijatski odbor BBI banke. 

Kompanije čija je osnovna djelatnost neka od sljedećih djelatnosti smatrat će se nekompatibilnim sa principima islamske ekonomije:

 • Konvencionalne finansije – konvencionalno bankarstvo i osiguranje
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za alkohol
 • Proizvodnja, pakiranje, prerada, prodaja, distribucija, marketing ili bilo koje druge aktivnosti vezane za svinjetinu i proizvodnju ostale ne-halal hrane
 • Zabavna industrija (casino, kockanje, kino, muzika, pornografija), te hoteli koji nemaju halal certifikat
 • Proizvodnja ili prodaja duhana

Ovaj popis djelatnosti nije definitivan i služi samo kao osnovni vodič za filtriranje djelatnosti kompanija. 

Kompanije moraju zadovoljiti i određene finansijske kriterije:

 • Finansijske obaveze na koje kompanija plaća kamatu moraju biti manje od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i kamatonosnih stavki u aktivi kompanije mora biti manja od 33,333% ukupne imovine
 • Suma novca i potraživanja kompanije mora biti manja od 50% ukupne imovine
 • Prihod od djelatnosti koje su u islamskoj ekonomiji zabranjene mora biti manji od 5% ukupnog prihoda kompanije


„BBI lista kompanija – u saradnji sa SASE“ je lista kompanija koje kotiraju na Sarajevskoj berzi/burzi vrijednosnih papira a čije je poslovanje u skladu sa navedenim kriterijima. Lista se ažurira najmanje jednom godišnje.

Ovi kriteriji se primjenjuju samo na kompanije koje kotiraju na SASE, u svrhu kreiranja liste kompanija koje su u skladu sa principima islamske ekonomije. Ovi kriteriji ne mogu se smatrati općim kriterijima usklađenosti poslovanja bilo koje firme sa principima islamske ekonomije. 

Lista kompanija

U nastavku je lista od 83 kompanije sa SASE koje trenutno zadovoljavaju poslovne i finansijske kriterije islamske ekonomije. Lista se ažurira u skladu sa novim informacijama prikupljenim iz finansijskih izvještaja kompanija, kao i informacijama o aktivnostima i strukturi prihoda kompanija. 

BAGS ENERGOTEHNIKA DD VOGOŠĆA

BH TELECOM D.D. SARAJEVO

BIMAL D.D. BRČKO

BINAS D.D. BUGOJNO

BIRA D.D. BIHAĆ

BITUMENKA DD SARAJEVO

BNT HOLDING DD NOVI TRAVNIK

BORAC EXPORT-IMPORT D.D. TRAVNIK

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

CENTROTRANS D.D.

CENTROTRANS-TRANSPORT ROBE DD SARAJEVO

CENTROTRANS-TRANZIT DD SARAJEVO

CESTE DD MOSTAR

CITY PARK DD SARAJEVO

CROATIA – REMONT DD ČAPLJINA

DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG

ELEKTROREMONT D.D. BANOVIĆI

ENERGETIKA D.D. BUGOJNO

ENERGOINVEST – SUE D.D. SARAJEVO

ENERGOINVEST DD SARAJEVO

ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO

ENKER DD TEŠANJ

FAMOS DD SARAJEVO

GIK OKO DD SARAJEVO

GIPS DD TUZLA

GLOBUS-KONFEKCIJA D.D. KISELJAK

GP ŽGP D.D. SARAJEVO

GPD DRINA DD GORAŽDE

GRANITMONT DD JABLANICA

GU UNIVERZAL DD ZENICA

HERCEGOVINA-AUTO DD MOSTAR

HETIG D.D. SARAJEVO

IGMAN DD KONJIC

INGRAM D.D. SREBRENIK

INTEREUROPA RTC DD SARAJEVO

INTERŠPED TUZLA DD TUZLA

IP SVJETLOST DD SARAJEVO

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.D. KONJIC

JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR

JP HT D.D. MOSTAR

JP VODOVOD I KANALIZACIJA DD SREBRENIK

KLIMAVENT D.D. SARAJEVO

LIVNICA DD VISOKO

MAGROS-VELETRGOVINA D.D. SARAJEVO

MANN+HUMMEL BA D.D. TEŠANJ

METALOTEHNA DD TUZLA

MLINPEK D.D. BUGOJNO

MLINPEK-ŽITAR D.D. JAJCE

PLIN SARAJEVO D.D. SARAJEVO

POBJEDA – RUDET D.D. GORAŽDE

POBJEDA D.D. TEŠANJ

POLJOPROMET DD ZENICA

PPM DD TUZLA

PREHRANA-PROMET D.D. TUZLA

PREVOZ RADNIKA KREKA DD TUZLA

PTG D.D. GORAŽDE

RK TUZLANKA D.D. TUZLA

RMK PROMET ZENICA D.D. ZENICA

RMU BANOVIĆI DD BANOVIĆI

RUDNICI BOKSITA JAJCE D.D. JAJCE

RUDNIK SOLI TUZLA DD TUZLA

SANITEKS DD VELIKA KLADUŠA

SARAJEVOPUTEVI DD SARAJEVO

SARAJEVSKA BERZA – BURZA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

SNAGA DD VAREŠ

STANDARD NEKRETNINE D.D. SARAJEVO

ŠIPAD – ERC DD SARAJEVO

ŠUMARSTVO PRENJ DD

TIP DEKORATIVA DD PROZOR

TRANSTURIST DD TUZLA

TRGOVINA BORAC DD TRAVNIK

TRZ HADŽIĆI DD

TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D. KAKANJ

UNEVIT DD KONJIC

UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO

UNIONINVEST D.D. SARAJEVO

UNIS D.D. SARAJEVO

UNIS KOMERC D.D. SARAJEVO

UNIS-MATIC D.D. BUGOJNO

VEMAL DD TEŠANJ

ZAVOD ZA VODOPRIVREDU D.D. SARAJEVO

ZRAK DD SARAJEVO

Pročišćavanje imetka

U slučaju da kompanija ima taj određeni dio haram prihoda a koji je manji od 5% ukupnog prihoda, usvojena metodologija zahtijeva da zarade na takvim dionicama moraju proći proces purifikacije – čišćenja. Za to je neophodno znati koliki procenat prihoda kompanije nije iz dozvoljenih djelatnosti. Kada vlasnik dionica zna koliki dio prihoda kompanije je haram, on može svoju zaradu očistiti od harama na način da u dobrotvorne svrhe da najmanje onaj procenat svog prihoda od dionica koliko iznosi procenat nedozvoljenog prihoda u ukupnom prihodu kompanije.

Investitor koji nastoji svoje investicije uskladiti sa principima islamske ekonomije treba na skupštini dioničara izraziti svoje protivljenje praksama u kompaniji koje su islamom zabranjene. Ukoliko je takav dioničar nadglasan na skupštini dioničara, ne može se smatrati da je dao svoj pristanak da kompanija bude involvirana u nedozvoljene aktivnosti te on za iste ne bi trebao biti odgovoran. 

Primjer:

Investitor ima dionice kompanije X koja je tokom prethodne godine ostvarila 3% prihoda od nedozvoljenih aktivnosti. Kompanija je odlučila podijeliti dividende i investitor je ostvario prihod od dividende u iznosu od 1.000KM. Investitor mora podijeliti 3% prihoda, odnosno 30KM, u dobrotvorne svrhe i ovo se ne smatra sadakom niti zekatom nego čišćenjem imetka. To je odricanje od prihoda koji nije smio ni postojati. Dioničar je obavezan u svakoj prilici izraziti svoje protivljenje aktivnostima u kompaniji koje nisu u skladu sa principima islamske ekonomije.

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija