Stanovništvo

Search
Close this search box.

Digitalno bankarstvo po mjeri!

Hal E-Bank

Pametnom digitalizacijom ćete pronaći nove načine za ostvarenje ciljeva

BBI Banka pruža svojim novim i postojećim klijentima i usluge elektronskog bankarstva Hal E-Bank!

Kroz jedinstvenu multibank platformu Hal E-Bank (EBB sistem) omogućeno vam je da obavljate platni promet sa vašim računima otvorenim i u BBI banci.

Prednosti korištenja Hal E-Bank

Optimizacija troškova

Halcom razumije raznolikost pravnih lica sa kojima se banka suočava. Jedinstvena platforma omogućava stvaranje namjenskih on-line bankarskih ponuda za različite tipove pravnih lica, u cilju smanjenja ukupnih troškova poslovanja (TCO) i pružanju najboljeg mogućeg iskustva svima, od lokalnih do multinacionalnih kompanija.

Povećanje prihoda

Popularno kod pravnih lica, Halcom-ovo rješenje za elektronsko bankarstvo nudi mogućnost bankama da povećaju profit, jer kompanije sve više šalju naloge preko provajdera e-banking usluga.

Lojalnost klijenata

Na tržištima na kojima su prisutna Halcom-ova rješenja za elektronsko bankarstvo su se uvijek isticala – mnoge banke ih smatraju odlučujućim faktorom za sticanje i zadržavanje klijenata. 

Usklađenost sa regulativom

Halcomovi proizvodi su usklađeni sa regulatornim zahtjevima finansijske industrije, EU regulativom zaštite ličnih podataka GDPR (General data Protection Regulation) i eIDAS-om.

Hal E-Bank/Personal

Optimalan za preduzeća koji imaju jedno radno mjesto za rad sa elektronskom bankom. Korisnik može imati više ovlaštenih lica za rad sa Hal E-Bank/Personal, ali svi oni rade sa lokalnom bazom podataka na jednom PC-u. Svaka ovlaštena zaposlena osoba se prilikom otvaranja programa prijavljuje u sistem pomoću svog personalizovanog certifikata. Na osnovu ovlaštenja dodijeljenih od strane preduzeća za određeni račun vlasnik certifikata dobija dozvolu za rad samo sa onim funkcijama za koje je ovlašten. 

Hal E-Bank/Corporate

Namijenjen je većim preduzećima koja žele da imaju više radnih mjesta opremljenih elektronskom bankom. Hal E-bank/Corporate raspolaže istim funkcijama kao i Hal E-bank/Personal . Razlika između programa je u tome da Hal E-bank/Personal radi na lokalnoj bazi podataka istog računara na kome stoji sam program dok Corporate radi sa centralnom relacionom bazom podataka DB2. Do te baze imaju pristup sva radna mjesta tako da svi imaju pristup do istih podataka, ali do različitog nivoa koji je određen ovlaštenjima na certifikatu. 

Hal E-Bank/B2B

Namijenjen je velikim preduzećima (za B2B oz STP-Straight Trough Processing). Omogućava povezivanje informacionog sistema velikih pravnih lica (SAP, Navision, BAAN…) sa informacionim sistemom banke za platni promet u zemlji i inostranstvu. Hal E-Bank/B2B omogućava automatsku razmjenu podataka platnih naloga iz informacionog sistema preduzeća i promjena na računu preduzeća iz bančine centralne obrade podataka. Komitent ovim rješenjem dobija najveću ažurnost i preglednost sredstava i mogućnost donošenja bržih i kvalitetnijih finansijskih odluka. 

E bank ključne funkcionalnosti

Fleksibilan workflow preduzeća 

• Multibank rješenje – sa istim certifikatom i jednim rješenjem pristup svim računima u svim bankama
• Osnovni pregled (pregled, priprema, odobravanje) zasnovano na odobrenjima koje vlasnik certifikata ima
• Odobrenje na više nivoa (više potpisnika), limiti na individualna i grupna odobrenja potpisnika 

Plaćanja 

• Pojedinačno i paketno
• Platni promet u domovini i inostranstvu
• Pregled, stanja, prometa i izvoda
• Pregled poslanih, opozvanih, odbijenih i naloga/paketa na čekanju
• Ručni i automatski uvoz/izvoz u i iz ERP
• SWIFT i XML usklađenost
• Uzorci, adress book 

Sigurnost 

• Digitalni certifikat na pametnoj kartici ili USB ključu (PKI)
• Rješenje digitalno potpisuje sve podatke koji se razmjenjuju između klijenta i Banke što omogućava:
• Autentikaciju podataka: Tajnost poslanih podataka; Integritet podataka; Neporecivost podataka

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija