Stanovništvo

Search
Close this search box.

Platni promet

Domaći platni promet

Domaći platni promet

U segmentu domaćeg platnog prometa, BBI banka svojim klijentima nudi sljedeće:

 • Nalozi unutrašnjeg platnog prometa primaju se svakim radnim danom u okviru radnog vremena organizacionih dijelova Banke
 • Za sve primljene uplate u toku dana, isti dan odobravamo transakcijski račun
 • U toku bankovnog dana izvršavamo sve primljene naloge do visine pokrića na računima
 • Evidentiramo uplate na račun odmah po prijemu priliva
 • Omogućavamo raspolaganje prilivom isti bankovni dan u kojem je priliv realizovan
 • U svim našim organizacionim dijelovima, a na osnovu odobrenog zahtjeva klijenta, omogućavamo prihvat pologa pazara u korist transakcijskih računa, otvorenih u drugim organizacionim dijelovima Banke
 • Dostavljamo izvode sa podacima o prethodnom stanju računa, detaljnim pregledom pojedinačnih dnevnih priliva i odliva sa računa te konačnim i raspoloživim stanjem za taj dan 

Detaljne informacije

Nalozi za plaćanje realizuju se istog dana kada su primljeni od strane Banke i to:

 • do 14:00h za plaćanja putem sistema žiro kliringa
 • do 15:00h za plaćanja putem RTGS-a
 • BBI banka pakete sa nalozima žirokliringa koji su manji ili jednaki 10.000 BAM, kreira u slijedećim intervalima: 09:00-09:10h, 11:00-11:10h, 13:00-13:10h, 15:00-15:10h, a razmjena platnih naloga i poravnanje sa Centralnom bankom se vrši u četiri dnevna ciklusa tokom radnog dana i to: 09:30h, 11:30h, 13:30h, 15:30h.
 • Od 03.06.2019. godine, funkcioniše novi, unaprijeđeni sistem žirokliringa SEPA ACH, shodno odluci Centralne banke a u cilju približavanja EU standardima.


U okviru radnog vremena organizacionih dijelova Banke, nalozi u korist klijenata Banke se primaju i realizuju isti dan.


Nalozi za plaćanje dostavljeni nakon prethodno navedenog roka biće izvršeni sljedećeg radnog dana.


Nalozi elektronskog i mobilnog bankarstva mogu se dostavljati bilo kada, nevezano za radno vrijeme.


Cijene usluga su definisane važećom Tarifom naknada za pravna lica Banke. Banka zadržava pravo da promijeni Tarifu za rizične ili kompleksnije transakcije. 

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

mBBI mobilno bankarstvo

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija