KALKULATOR KURSNA LISTA KONVERTOR VALUTA
AnketaEBankingSBFFacebook

Pravna lica

U vremenu u kojem je poslovno okruženje veoma kompleksno Vašoj kompaniji je potrebna podrška banke koja će Vam pružiti brze i pouzdane usluge. Cilj nam je da nas kontaktirate po bilo kom pitanju značajnom za Vaše poslovanje.

U poslovanju sa Vašom uvaženom kompanijom, Bosna Bank International ne samo d aće odmah reagirati na Vaše zahtjeve, tako što će ih rješavati na najbolji mogući način, nego će i uvijek biti na raspolaganju da Vam pruži podršku prilikom Vašeg svakodnevnog poslovanja.

S namjerom da zadovoljimo poslovne potrebe naših klijenata i obezbijedimo finansijsku podršku poslovanju, pripremili smo spektar kratkoročnih i dugoročnih finansiranja za različite namjene, sa različitim rokovima i uslovima kreditiranja.
Klijentima smo spremni ponuditi različite oblike finansiranja, shodno potrebnoj namjeni, roku otplate, načinu povrata, cijenama i drugim parametrima koje Banka struktuira prema klijentovom zahtjevu i njegovim tekućim poslovnim aktivnostima, odnosno investiciono-projektnim planovima.

Uslovi po kojima Banka odobrava svako pojedinačno finansiranje zavisi od: vrste kreditnog aranžmana, ocjene boniteta i historije odnosa sa klijentom, dužine roka otplate kreditnog aranžmana i kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbjeđenja.

Susretljiv, mlad i stručan kadar u Sektoru za poslovanje sa pravnim licima pomoći će Vam pri izboru najpovoljnijeg rješenja za pokretanje ili unapređenje procesa proizvodnje, za finansiranje trgovine (izvoza/uvoza), investicionih projekata, stanogradnje i sl.

Jedan od uslova za finansijsku podršku poslovanju klijenta je posjedovanje aktivnog transakcionog računa u BBI-u.

 

 TARIFA NAKNADA ZA KLIJENTE - PRAVNIM LICIMA