Stanovništvo

Search
Close this search box.

Tu je kada zatreba

BBI Visa Classic kartica

BBI Visa kreditna kartica vam olakšava kupovine roba i usluga, te omogućava podizanje gotovine. Sa BBI Visa kreditnom karticom u novčaniku sigurno koračajte kroz život.

Prednosti koje su vam dostupne

 • Revolving kreditna kartica –  revolvinga  10%

 • Trošak za korisnika uslovljen korištenjem kartice

 • Besplatne SMS obavijesti po svakoj izvršenoj transakciji

Informacije i karakteristike

 • Fleksibilna prema korisniku
 • Međunarodna platna kartica
 • Revolving 10%
 • Transparentnost i predvidivost obaveza
 • Obračun popusta na transakcijske naknade (popust se obračunava na transakcijske naknade iz prethodna 3 mjeseca pod uslovom da za korisnika nije vršen obračun penala za kašnjenje)
 • Mogućnost podizanja gotovine
 • Mogućnost korištenja online
Kupovina na rate
Prilikom kupovine karticom nije potrebno posebno objašnjavati trgovcu o kakvom se načinu kupovine radi, već je dovoljno predočiti karticu – vaša transakcija se automatski dijeli na definisani broj rata, kako je prikazano u tabeli.

Kontrola troškova

Mjesečne troškove i raspoloživo stanje vaše kartice možete pratiti putem internet ili mobilnog bankarstva ili putem mjesečnog izvoda koji vam dostavljamo poštom ili e-poštom.

Potrebna dokumentacija

Ukoliko želite postati korisnik BBI Visa kreditne kartice u najbližoj filijali/poslovnici aplicirajte uz sljedeću dokumentaciju:

 • Popunjenu i potpisanu Pristupnicu za izdavanje Kreditne kartice
 • Pristupnica treba biti ovjerena kod Poslodavca
 • Fotokopiju CIPS prijave o mjestu boravka
 • Ovjerenu fotokopiju lične karte
 • Tri posljednje platne liste ovjerene i potpisane od strane šefa računovodstva
 • Izvod po tekućem računu za posljednja tri mjeseca
 • M2 obrazac (prijava na PIO),  specifikacija plaća ovjerena od poreske uprave za zadnja 3 mjeseca, za uspolenike organizacionih oblika STR, SUR, SZR i DOO
 • Ovjerena Isprava o zapljeni po pristanku dužnika (dva primjerka) – po odobrenju kartice
 • Mjenica (dva primjerka) – po odobrenju kartice
 • Ukoliko aplikant ima žiranta, potrebno je da i žirant dostavi istu dokumentaciju kao i korisnik Kreditne kartice.

Banka donosi konačnu odluku o odobrenju izadavanja Kreditne kartice, te zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim. 

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

logo-bijeli-01

mBBI mobilno bankarstvo