Stanovništvo

Search
Close this search box.

Vakala ugovori i štednja

Piše: Dino Selimović

Vakala je arapska riječ koja doslovno znači zastupanje, zamjenjivanje, vođenje poslova, punomoć, agencija.

Vakala ugovori predstavljaju agencijske ugovore u kojem jedna strana (muvakil) imenuje drugu stranu (agenta, zastupnika ili vakila) da uradi određene aktivnosti prema unaprijed definisanim pravilima i okvirima, obično uz unaprijed dogovoren i defisan iznos naknade. Agent/zastupnik ili vakil je pravno i ugovorom obavezan da svoje odgovornosti i obaveze ispunjava u poštenom i iskrenom odnosu u najboljem interesu muvakila. Vakala ugovori predstavljaju ugovorni odnos u kojem se i muvakil i vakil mogu povući u bilo kojem trenutku iz ugovornog odnosa i to na osnovu obostrane saglasnosti, jednostranog raskida ugovora, otpuštanja određene obaveze ili u slučajevima kada dođe do uništenja predmeta ugovora, smrti ili gubitka pravnog kapaciteta jedne od ugovornih strana.

Ovakva vrsta ugovora o zastupanju su pravno odobreni i utemeljeni na osnovu više dokaza koje možemo pronaći u Kur'anu i sunetu, iz kojih se može zaključiti da je dozvoljeno angažovanje i ovlašćivanje druge strane (zastupnika) za određene aktivnosti. Među islamskim učenjacima postoji i konsenzus o dozvoljenom korištenju vakala ugovora, obzirom da ljudi imaju određene potrebe za pomoći u ostvarivanju i ispunjenju određenih zadataka za koje samostalno nisu u mogućnosti da ih realizuju.

Primjena vakala ugovora u islamskim finansijama

U kontekstu islamskih finansija i bankarstva, vakala ne predstavlja osnovni ugovor, već se koristi kao dopuna osnovnom ugovoru, poput ugovora o prodaji, ugovora o iznajmljivanju i sl. Za ispunjenje uslova validnosti vakala ugovora koristi se isti pristup kao i za ostale vrste ugovora, u kojem je potrebno da postoji ponuda i prihvat te ponude, odnosno saglasnost ugovornih strana sa uslovima definisanim u ugovoru

Savremena primjena vakala ugovora u islamskim finansijama se koristi za strukturiranje različitih proizvoda u islamskom bankarstvu poput štednje, na tržištima kapitala pri izradi sukuka i proizvodima islamskog osiguranja (takafula), u kojima agent/zastupnik ima pravo na ostvarivanje određene naknade za svoj rad i aktivnosti kako je unaprijed definisano ugovorom. U slučaju islamskog bankarstva, banka kao vakil ima obavezu ulagaču izvršiti ugovorne obaveze u smislu ostvarivanja dogovorenog profita, povrata sredstva ukoliko ugovoreni profit nije moguće realizirati i isplate profita iz vlastitih sredstava ukoliko nije depozit vratila na vrijeme, tj. u periodu kada na njega nije mogla ostvariti dogovoreni profit.

Kao i u svim ostalim ugovorima koji su usklađeni sa islamskim principima poslovanja, vakala ugovor treba biti razumljiv, jasan, transparentan i prihvaćen od obje ugovorne strane, a dodatno i u skladu sa zakonskom regulativom države u kojoj se potpisuje. Svi odnosi između ugovornih strana trebaju biti jasno i unaprijed definisani kako bi se izbjegla većina mogućih nesporazuma ili neslaganja, koje mogu oštetiti jednu od ugovornih strana.

Vakala ugovor kao osnov za štednju

U slučaju štednje u finansijskim institucijama (bankama), ulagač ovlaštuje banku da u njegovo ime investira njegova sredstva i da za vlasnika sredstava ostvari određeni procenat zarade.

Ulagač imenuje i ovlašćuje banku da kao agent investira sredstva osnovnog uloga u dozvoljene poslovne aktivnosti, a u ugovor se unosi i izračun ukupnog iznosa kojeg se banka obavezuje isplatiti ulagaču po osnovu finansijskih aktivnosti i ulaganja tokom trajanja ugovora. Iz dobiti koja se generiše iz procesa ulaganja od strane agenta, u ovom slučaju banke, ugovoreni procenat daje se muvekilu. Profit ostvaren preko tog procenta dijeli se shodno ugovoru, bilo da se dijeli između ulagača i banke, bilo da se cijeli iznos daje banci.

Tokom ugovornog odnosa, finansijska institucija (banka) se obavezuje da će u periodu trajanja ugovora slobodno raspolagati osnovnim ulogom ulagača te da će plasiranje/investiranje sredstava činiti na najbolji mogući način u skladu sa svojim principima poslovanja, dobrim poslovnim običajima i pozitivnim zakonskim propisima, te da će učiniti sve što je u njenoj moći da bi zaštitila sredstva/investiciju ulagača.

Vakala štednja u BBI banci

Kako je jedna od osnovih uloga finansijskih institucija uloga finansijskog posredovanja između onih koji posjeduju višak sredstava i onih kojima su ta sredstva potrebna, ujedno uzimajući u obzir da islam ne preporučuje da novac stoji neaktivan na računima, kroz vakala ugovore o štednji,  ulagač (štediša) svoja sredstva povjerava agentu/zastupniku (banci) da u njegovo ime ta sredstva investira u islamu dozvoljene (halal) aktivnosti, te da na osnovu unaprijed definisanim uslovima ulagaču isplati procenat zarade koja se generiše iz tih ulaganja.

Bosna Bank International (BBI) nudi posredovanje na osnovu vakala ugovora, a u ponudi BBI banke dostupne su različite vrste vakala štednje – oročena, rentna , otvorena, dječija, hadždž, zekat i druge. BBI je članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine koja osigurava i garantuje isplatu depozita u iznosima do 50.000 KM.

Usklađenost proizvoda i usluga koje BBI nudi klijentima po principima islamskog prava i islamske ekonomije garantuje Šerijatski odbor, te niz internih procesa i kontrola koje se sprovode u smislu ispunjenja tih uslova i propisa.

Ostale novosti

Breka Hills i BBI Banka: Ponuda 85 stambenih jedinica na jednoj od najatraktivnijih sarajevskih lokacija

In memoriam Salih Purišević

BBI Održivi paket usluga za finansijsku inkluziju

Radno vrijeme tokom Ramazanskog bajrama

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

logo-bijeli-01

mBBI mobilno bankarstvo