Stanovništvo

Search
Close this search box.

Finansiranje

Linija I - Kantonalnog fonda USK

Namjena I linije je za finansiranje dogradnje, sanacije i adaptacije porodično stambenih objekata, stambenih jedinica boračkih populacija i prognanih osoba.

Linija I - Kantonalnog fonda USK

Komisiona sredstva Kantonalnog fonda za I liniju finansiranja Banka će plasirati putem pojedinačnih finansiranja po slijedećim uslovima:

  • Iznos finansiranja: od 5.000,00 do 15.000,00 KM (od pet do petnaest hiljada konvertibilnih maraka)
  • Rok otplate: do 5 godina;
  • Profitna marža: 2%
  • Naknada za obradu zahtjeva: 0%
  • Naknada za održavanje računa finansiranja: 3,20 KM mjesečno

Korištenje sredstava

Sredstva se koriste namjenski za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja, a isplaćuju se Korisniku sredstava na račun otvoren u Banci.

Obavezno obezbjeđenje

sprava o zaplijeni / administrativna zabrana 2 (dva) primjerka,

bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka.

Opcionalno obezbjeđenje

sudužnik / sudužnici,

isprava o zaplijeni za sudužnike po 2 (dva) primjerka,

bjanko potpisana mjenica sudužnika 2 (dva) primjerka ili

polica osiguranja ukoliko Banka ima navedeni vid obezbjeđenja.

Banka će prema procjeni sposobnosti otplate, boniteta firme zaposlenja osim obaveznog obezbjeđenja predložiti i eventualno gore navedeno opcionalno obezbjeđenje.

Više informacija o liniji I finansiranja možete pogledati na web stranici Kantonalnog fonda

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

logo-bijeli-01

mBBI mobilno bankarstvo