Stanovništvo

Search
Close this search box.

Tekaful – Islamsko osiguranje kao šansa za rast i razvoj tržišta osiguranja u BiH

Autor: Lejla Taslaman

Nagli razvoj Tekaful islamskog osiguranja naročito je prisutan u posljednje vrijeme na globalnom tržištu osiguranja. Aktivnosti u segmentu osiguranja koji se realizuju u skladu sa islamskim principima i koji podrazumjevaju principe Šerijata u segmentu islamske ekonomije, finansija i osiguranja su u velikoj mjeri doprinijele naglom rastu interesovanja korisnika osiguranja. Prednosti i koncept Tekaful osiguranja nisu prisutni samo u muslimanskim zemljama već i šire. Ovakav model je naročito interesantan i u zapadnim zemljama gdje osiguravajuće kuće vide nove poslovne šanse. No, najprije se ukratko osvrnimo na to šta je zapravo Tekaful islamsko osiguranje.

Na dalekom istoku, Malezija se pokazala kao lider razvoja Tekaful osiguranja koja je zajedno sa Centralnom bankom (Bank Negara) uvela odvojenu regulativu za islamsko osiguranje i bankarstvo 1984. godine i ovaj akt je poznat pod nazivom Takaful Zakon 1984. Ubrzo nakon toga, Singapur, Indonezija i Bruneji su slijedili primjer osnivanja islamskih osiguravajućih društava. Na prostoru Bliskog istoka, Tekaful osiguranja razvila su se u Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Iranu, Kataru, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanu, Kuvajtu i drugim zemljama. Pored ove dvije regije, Tekaful osiguranje se uvodi i u Evropu i Ameriku.

U čemu je zapravo razlika između konvencionalnog i Tekaful islamskog osiguranja i šta opravdava taj rast i razvoj? Jedan od glavnih ciljeva konvencionalnih osiguravajućih društava je profit. Opći poremećaj sistema vrijednosti u današnjem dobu itekako doprinosi ovome i sve je podređeno isključivo cilju maksimiziranja profita zanemarujući osnovna prava i načela pravednosti. Mnogi ljudi ili kompanije misle da su riješili problem rizika ako se osiguraju na način kako to nude konvencionalna osiguranja ne uzimajući u obzir poimanje rizika i osnovni cilj i principe rada konvencionalnog osiguranja. Činjenica je da postoje koristi od ovog osiguranja, ali je sam koncept špekulacije zabranjen u Islamu.

Konvencionalno osiguranje (života, imovine itd), je vrsta osiguranja u kojem osiguranik plaća određeni iznos ili rate u zamjenu za nadoknadu štete, a čiji iznos osiguranik ne može podići niti raspolagati osim u slučaju nezgode. Tekaful – Islamski koncept osiguranja bazira se na uzajamnom garantovanju i usporedbe radi, može se ukratko reći da je najsličniji klasičnim uzajamnim fondovima. Uzajamno osiguranje je ugovor više osoba izloženih sličnim rizicima i opasnostima gdje svako od njih učestvuje sa određenim procentom, radi ublažavanje moguće nesreće. Dakle, svako od njih je osiguravatelj i osiguranik, a cilj je pomaganje prije svega, a ne materijalna dobit, te će svako od njih dobiti iznos koji je uplatio uvećan za pripadajući profit.

Tekaful osiguranje se u biti od konvencionalnog razlikuje u načinu poimanja i upravljanja rizikom kao i načinom upravljanja fondom sredstava. Daljne razlike su još prisutne i u odnosu između operatora (osiguravatelja) i učesnika (osiguranika). U upravljanju rizikom, Tekaful ne dozvoljava ono što se naziva Gharar (neizvjesnost, špekulacija) i Maisir (kockanje). Također, u procesu upravljanja fondom sredstava naročito je zabranjena Riba (kamata).
Ova tri segmenta u osnovi moraju biti apsolutno zadovoljena u Tekaful modelu i to je ono što ga razlikuje od konvencionalnog modela.

Interesantno je razmisliti i o mogućnostima primjene Tekaful modela u okviru zakonske regulative u Bosni i Hercegovini. Zakonski okvir vezano za oblast osiguranja u Bosni i Hercegovini je definisan na entitetskom nivou. Uzajamno garantovanje nije nepoznanica i prema važećem zakonskom okviru moguće je osnovati dioničko društvo za osiguranje i društvo za uzajamno osiguranje. Kao takvo, društvo za uzajamno osiguranje može biti osnova za  uspostavu Tekaful osiguranja. Naravno, ovaj koncept bi zahtijevao i dodatnu regulativu i podrobno uređenje načina rada i funkcionisanja kako društva tako i fonda. Međutim, dobrobiti i koristi od uvođenja ovog modela u Bosni i Hercegovini su višestruke. Tekaful industrija ubrzano raste, pri čemu su učesnici svi, nebitno kojoj vjeri pripadaju. Trenutno, postoji više od 110 Tekaful operatera širom svijeta. Tekaful industrija dobiva zamah i prepoznata je kao značajan faktor u svijetu i ukupnom islamskom finansijskom sistemu.

Princip islamskog osiguranja bi posebno dobro došao kod nas kao alternativa komercijalnom jer bi mnogi učestvovali i podržali ovaj način, a privuklo bi sasvim sigurno i investicije iz stranih zemalja a posebno islamskih. Primjer Velike Britanije, kao trenutno najbrže rastućem tržištu Tekaful osiguranja dovoljno govori o ogromnom značaju i potencijalu ovog modela osiguranja kao šanse za rast i razvoj tržišta osiguranja u Bosni i Hercegovini.

 

Ostale novosti

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

logo-bijeli-01

mBBI mobilno bankarstvo