Stanovništvo

Search
Close this search box.

Savremeni čovjek i islamsko bankarstvo

Piše: Senad Poljo

Savremeni čovjek teži ka onome što je najbolje za njega. Na dunjaluku, na kome se rađa da bi bio iskušan, nude mu se dvije mogućnosti – put halala/dozvoljenog i put harama/ zabranjenog. Na putu halala savremeni čovjek ima priliku da se upozna sa onim što se zove islamsko bankarstvo ili kako ga na Zapadu zovu – etičko bankarstvo, jer je čisto od špekulacija, prevara i nejasnoća. Islamsko bankarstvo ili bolje rečeno finansijski mehanizam u vremenu u kojem živimo nudi odgovore na mnoge materijalne potrebe savremenog čovjeka. Ovo nam potvrđuje jednu veliku istinu a to je da je islam cjelokupni sistem života čovjeka a ne samo čovjekov vjerski dio svakodnevnog života koji se zove ibadet.

Svaki čovjek koji za sebe tvrdi da je sljedbenik Islama mora uskladiti sve svoje postupke i djela u skladu sa izvorima Šerijata. Kako bi savremen čovjek pravilno shvatio šta je islamsko bankarstvo treba da upozna njegovu historiju, bit i srž. Počeci islamskog bankarstva se vežu prije pojave poslanstva Muhammeda .a.s.. Naime, Muhamed a.s. prije nego što ga je Allah uzvišeni poslao cijelom čovječanstvu kao poslanika, bavio se trgovinom kao Mudarib. Mudareba je jedna vrsta islamskog finansijskog instrumenta koji se i danas koristi u kojem jedna strana daje imetak a druga svoje poslovne sposobnosti. U ovom slučaju Muhamed a.s. koristio je svoje menadžerske sposobnosti i bio je veoma uspješan u tome.

Razvoj islamskog bankarstva u zadnjih sedam decenija

U novije vrijeme postoji nekoliko faza razvoja islamskog bankarstva u svijetu. Period od 1940-tih do 1950-tih bio je teoretski razvoj bankarstva baziranog na islamskim učenjima. Period 1960-tih desili su se prvi konkretni koraci u praktičnom smislu – 1965. osnovana je prva islamska banka u Egiptu. Period 1970- tih i 1980-tih, je period jačeg razvoja u konvecionalnom bankarstvu, finansijama, sindikacije i islamskih konglamerata. Period 1990-tih koncentracija velikog broja islamskih banaka u određenim državama. Period od 2000-te pojava sukuka/islamskih obveznica, razvoj tržišta kapitala, finansiranje mega projekata, velike islamske komercijalne banke, pojava islamskih derivata.

Islamsko bankarstvo u BiH

Kada je u pitanju pojava islamskog bankarstva u BiH ideja da se osnuje prva islamska banka pojavila se početkom 90-tih u vrijeme tadašnje Jugoslavije sa sjedištem u Sarajevu. Ipak, ova ideja svoje otjelovljenje pronašla je tek sa osnivanjem Bosna Bank International (BBI).

Danas BBI banka je dragulj u očima muslimana u svijetu a posebno u očima muslimana u Bosni i Hercegovini.

Rješenje za mnoge finansijske potrebe savremenog čovjeka nudi islamsko bankarstvo sa svim svojim proizvodima, finansijskim instrumentima i materijalnim kapacitetima. Ovo rješenje je preporučeno iz Vatikana u Martu 2009. godine od strane Pape u vrijeme velike finansijske krize. Neke od velikih svjetskih banaka su otvorile tzv. Islamic Windows kako bi ponudile svojim klijentima proizvode zasnovane na šerijatskim principima. Islamsko bankarstvo se velikom brzinom širi po cijelom svijetu zahvaljujući svojoj sigurnosti, stabilnosti, povjerenju i transparentosti. Svakodnevno se radi na kreiranju novih proizvoda i modela poslovanja zasnovanih na principima Šerijata koji će zadovoljiti potrebe savremenog čovjeka. Treba napomenuti da je islamsko bankarstvo dostupno i za one koji nisu muslimani.

Kamata i Profitna marža

Današnjem čovjeku u BiH je vrlo teško shvatiti razliku između kamate i profitne marže. Jednostavnim jezikom, u današnjem konvencionalnom bankarstvu, kamata je novac koji se stiče bez ikakvog truda, a po učenju Islama svaki posao u kome ne postoji trud i rizik nije dozvoljen. Profitna marža je novac koji se stiče trudom i podjelom rizika u određenom poslovanju. Islamska banka dijeli sa svojim klijentom dobit (dobit – danas najčešće u obliku novca ) i rizik. Banke koje nisu islamske dijele samo dobit ali ne i rizik u poslovanju. Dakle, islamska banka nije humanitarnog karaktera kao neka dobrotvorna organizacija, već je finansijska institucija koja sa svojim partnerima dijeli dobit i rizik u zajedničkim projektima i investicijama. Takođe, islamska banka ima i svoju socijalnu stranu kroz svoje posebne fondove koji su beskamatni i humanitarnog karaktera.

Za muslimane islamsko bankarstvo je više od sistema komercijalnih transakcija. Islamski bankarski sistem u današnjem savremenom svijetu ima za cilj da ravnomjerno izrazi moralnu, etičku, društvenu i vjersku dimenziju kako bi se postigla potpuna jednakost i pravda u društvu. Ovim sistemom se spriječava nagomilavanje cijelog imetka u ruke nekoliko ljudi.

Spoznaja i pravilno razumjevanje islamskog bankarskog sistema je korak u bolju i svjetliju budućnost savremenog čovjeka. Dokaz za to je konstantan i stabilan rast dobiti, pozitivno poslovanje i širenje banaka u svijetu današnjice koje posluju po principima Šerijata. BBI banka ima ekspertni tim koje će rado odgovoriti na sva pitanja i upite o islamskom bankarstvu u Bosni i Hercegovini i šire.

Islamsko bankarstvo u Bosni i Hercegovini nudi rješenja za mnoge materijalne potrebe savremenog čovjeka i štiti ga od onoga što je loše za njega u njegovoj materijalnoj i duhovnoj dimenziji. Islamsko bankarstvo ima univerzalne vrijednosti koje svakom čovjeku donose samo dobro. Iskrenost, pristupačnost, povjerenje, tolerancija, stabilnost i transparentnost su osnovni temelji uspjeha poslovanja islamskih banaka.

Na osnovu svega gore navedenog sa sigurnošću možemo reći da savremeni svijet sa islamskim bankarskim sistemom ulazi u bolju i svjetliju budućnost. Stoga, budimo dio bolje i ljepše budućnosti za nas i naše dolazeće generacije.

Autor teksta Senad Poljo, magistrant je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu – smjer Islamsko bankarstvo. Zaposlen je u BBI banci u Sektoru sredstava i finansijiskih Institucija. Diplomirao je usuli fikh i fikh (islamska Jurisprudencija) na Internacionalnom islamskom univezitetu u Kuala Lumpuru. Oženjen je i otac troje djece.

Ostale novosti

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

O nama

Bosna Bank International d.d. Sarajevo

Novosti

Budite u toku s novostima iz BBI banke

Lokacije

Pronađite najbližu poslovnicu

Kontakt

Sve informacije na jednom mjestu

GPI

Provjerite status deviznih transakcija

logo-bijeli-01

mBBI mobilno bankarstvo