Uprava | Bosna Bank International

Uprava

Alek Bakalović

Predsjednik Uprave

Emina Šišić

Član Uprave

Nedžad Gušić

Član Uprave

Azra Hadžiomeragić

Član Uprave

Više rukovodstvo

Salih Purišević

Sekretar Banke

Elma Spahović

Glavni interni revizor

Elma Agić Šabeta

Direktorica Sektora za kontrolu rizika

Senaid Topuz

Rukovodilac odjeljenja za usklađenost poslovanja i AML

Mirsada Čengić

Direktorica Sektora sredstava i finansijskih institucija

Semir Ibrahimović

Direktor IT Sektora

Muhiba Muratović

Direktorica Sektora za operacije

Nusreta Pidro

Direktorica Sektora za odobravanje kreditnog rizika

Nezir Karaibrahimović

Direktor Sektora za pravne poslove

Dino Ibrahimović

Direktor Sektora za naplatu i upravljanje nekvalitetnom aktivom

Edin Brkić

Direktor Sektora finansija

Dino Selimović

Direktor marketinga i komunikacija