Wakala štednja sa isplatom prinosa unaprijed | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

Wakala štednja sa isplatom prinosa unaprijed

Ukoliko vlasnik novčanih sredstava želi ostvariti odmah prihod na svoja sredstva,  BBI banka u svojoj ponudi depozita  ima i specifičan depozit – Wakala sa isplatom prinosa unaprijed.

Prednosti koje su Vam dostupne:

 

 
Isplata prinosa odmah  po oročenju novčanih sredstava
 
 
Fiksna stopa prinosa
 
 
 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Informacije i karakteristike

 • Wakala štedni ulog sa isplatom projiciranog prinosa unaprijed ima za cilj omogućiti klijentima da dobiju prinos unaprijed, na dan oročenja novčanih sredstava.
 • Visina uloga je fiksna i definisana osnovnim ulogom
 • Wakala štedni ulog sa isplatom projiciranog prinosa unaprijed  se može ugovoriti  u KM i EUR  valuti
 • Period oročenja za ovu vrstu štednog uloga je fiksan – 24 ili 36 mjeseci
 • Klijent ne može povećavati niti smanjivati štedni ulog, tokom ugovorenog perioda oročenja
 • Ugovor se po dospjeću automatski razročava
 • Štedni ulog se zasniva na principu Wakala ugovora, što predstavlja ugovor o agenturi gdje Banka kao agent djeluje u ime i za račun klijenta i ulaže sredstva u halal projekte. Banka za agenturu od klijenta ne naplaćuje naknadu, a klijentu garantuje isplatu ugovorenog prinosa na depozit.
 • Štedni ulozi u visini do 50.000 KM osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita BiH (u  skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod AOD BiH). 

 

Potrebna dokumentacija

Za rezidente

 • Kopija lične karte vlasnika štednog uloga i opunomoćenika
 • Original ili kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a vlasnika štednog uloga i opunomoćenika

Za nerezidente

 • Kopija pasoša ovjerena od strane nadležnih organa
 • Prijevod pasoša na jedan od službenih jezika BiH (osim za državljane Srbije, Crne Gore i Hrvatske) ovjeren od strane sudskog tumača
 • Kopija potvrde o prijavi boravka

Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.

Preuzimanje dokumentacije

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.