Trajni nalog | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Trajni nalog

Trajni nalog služi za plaćanje obaveza ili izvršenje plaćanja sa računa Nalogodavca u korist računa Korisnika trajnog naloga. Svi Klijenti Banke koji imaju tekući račun mogu ugovoriti sa Bankom trajni nalog. Razlikujemo dvije vrste trajnog naloga: Standing order (fiksni trajni nalog) i Direct debit (izravno zaduženje).

Standing order

  • Prenos sredstava unutar Banke bez naknade

Standing order je Klijentov nalog Banci da određeni fiksni iznos sredstava plaća na račun imenovanog korisnika trajnog naloga, uz unaprijed definisane intervale plaćanja (npr. svakog 10-og u mjesecu), u okviru specifičnog vremenog perioda. Tipično se koristi za plaćanje fiksnih troškova, transfera sa računa na račun, povećanje štednje u fiksnom iznosu, i sl.

Direct debit

  • Uključenje - 5 KM, jednokratno

Klijentova instrukcija Banci da može teretiti Klijentov račun prema iznosu dostavljenom putem fajla od strane pravnog lica (korisnika trajnog naloga), a koji iznos je promjenjiv. Tipično se koristi kod promjenjivih računa kao što je plaćanje obaveza po kreditnoj kartici, režijskih troškova kao što je električna energija, mobilna i fiksna telefonija i sl.

Direct debit je autorizacija korisniku trajnog naloga da zahtjeva plaćanje novca, tako što Korisnik trajnog naloga može tražiti plaćanje različitih iznosa u različitim razdobljima, što čini direct debit fleksibilnijim u odnosu na standing order.

Preuzimanje dokumentacije

Za manje od 1 minute aplicirajte online!