Isplata gotovine bez hipoteke | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

Isplata gotovine na bazi finansijskog partnerstva u nekretnini bez hipoteke

U skladu sa vašim potrebama i mogućnostima finansiranje isplate gotovine kroz finansijsko partnerstvo u nekretnini će Vam se prilagoditi onako kako vi želite.

Prednosti koje su Vam dostupne:

 •  Mogućnost fiksne profitne stope

 •  Rok otplate do 10 godina

 •  Bez hipoteke

 •  Iznos finansiranja do 50.000,00 KM 

 Uz aktivaciju BBI Paketa ostvarite:

        •   Besplatno prekoračenje**
        •   mBBI/eBBI
        •   Shopping limit
        •   BBI Mastercard® Debit
            Gold kartica      


* Efektivna profitna marža izračunata na dan 05.05.2022. godine za finansiranje obezbijeđeno mjenicama i ispravama o zapljeni na lična primanja (IOZ) na iznos 50.000,00 KM na 60 mjeseci. U izračun EPM su uračunati sljedeći troškovi: naknada za obradu zahtjeva za finansiranje 0,50% - jednokratno, fiksno; naknada za održavanje računa 3,20 KM – mjesečno, promjenljivo; naknada za održavanje BBI Premium paketa 9,99 KM – mjesečno, promjenljivo; trošak izdavanja izvoda iz CRK-a 5,00 KM – jednokratno, fiksno; trošak ovjere isprava o zapljeni 4,00 KM – jednokratno, fiksno; trošak mjenica 10,00 KM – jednokratno, fiksno, naknada za prenos gotovine na tekući račun 0,50% - jednokratno, promjenljivo. Nominalna profitna marža je varijabilna i vezuje se za EURIBOR. Iznos u valuti KM vezan je uz EUR po srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora – za finansiranja sa rokom otplate preko 10 godina. Banka zadržava pravo na promjenu uslova ponude u skladu sa važećim procedurama. 
** Prekoračenje bez naknade za korištenje uz BBI paket. Maksimalan iznos prekoračenja zavisi od vrste paketa i iznosa mjesečnih primanja.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Isplata gotovine na bazi finansijskog partnerstva u nekretnini

 • Maksimalan iznos do 50.000,00 KM

 • Rok otplate do 10 godina bez upisa hipoteke

 • Uz aktivaciju paketa proizvoda ostvarite dodatne pogodnosti


*Efektivna profitna marža izračunata na dan 28.06.2021. godine za finansiranje otkupa obezbijeđeno mjenicama i ispravama o zapljeni na lična primanja (IOZ) na iznos 50.000,00 KM na 36 mjeseci. U izračun EPM su uračunati sljedeći troškovi: naknada za obradu zahtjeva 0,50% - jednokratno, fiksno; naknada za održavanje računa 3,20 KM - mjesečno, promjenljivo; naknada za održavanje BBI Prestige paketa 9,99 KM - mjesečno, promjenljivo; trošak izdavanja izvoda iz CRK-a 5,00 KM - jednokratno, fiksno; trošak ovjere isprava o zapljeni 4,00 KM - jednokratno, fiksno; trošak mjenica 10,00 KM - jednokratno, fiksno. Nominalna profitna marža je varijabilna i vezuje se za EURIBOR. Iznos u valuti KM vezan je uz EUR po srednjem kursu CBBiH na dan zaključenja ugovora - za finansiranja sa rokom otplate preko 10 godina. Banka zadržava pravo na promjenu uslova ponude u skladu sa važećim procedurama.


Potrebna dokumentacija

 • Zahtjev za finansiranje popunjen i potpisan od glavnog dužnika/sudužnika i ovjeren od strane poslodavca;
 • Fotokopija LK za glavnog dužnika/sudužnika;
 • Fotokopija CIPS potvrde o mjestu boravka za dužnika/sudužnika;
 • Dokaz o visini primanja glavnog dužnika/sudužnika: tri posljednje platne liste/penziona čeka ili tri posljednja mjesečna izvoda po tekućem računu;
 • Ovjerena kopija GIP 1022 obrasca od strane poslodavca (osim za zaposlenike budžetskih institucija, javnih preduzeća i ostalih oblika organizovanja koji se finansiraju iz budžeta BiH, te zaposlenike firmi registrovanih u RS);
 • Ovjerena kopija rješenja nadležnog organa uprave za glavnog dužnika/sudužnika ukoliko je riječ o licu koje obavlja samostalnu djelatnost;
 • Fotokopija ugovora o radu glavnog dužnika/sudužnika ukoliko se radi o uposlenicima međunarodnih organizacija;
 • Dokumentacija koja dokazuje namjenu finansiranja.

Prihvatljivi instrumenti obezbjeđenja

 • Lične mjenice;
 • Saglasnost o zapljeni na lična primanja;
 • Hipoteka na nekretnini.

U postupku obrade zahtjeva Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju.

Informacioni list - Isplata gotovine na bazi finansijskog partnerstva u nekretnini bez hipoteke FBiH i RS

Informacioni list - Isplata gotovine sa cash depozitom FBiH i RS

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Kalkulator finansiranja*Ovaj kalkulator namenjen je isključivo za dobijanje osnovnih brzih informacija i nije obvezujući. Molimo Vas da se za sve dodatne važeće informacije za dobijanje pojedinačnog finansiranja obratite službenicima BBI Banke.

Iznos mjesečnog anuiteta:

{{ izracunaj() }} KM

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.