Hadždž wakala štednja | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

Hadždž wakala štednja

Ovaj vid štednje namjenjen je građanima koji planiraju odlazak na Hadždž ili Umru.

Prednosti koje su Vam dostupne:

Mogućnost povećanja štednog uloga tokom ugovorenog perioda oročenja
Fiksna, atraktivna stopa prinosa

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Informacije i karakteristike

 • Hadždž wakala štedni ulog je poseban tip štednog uloga namijenjen građanima koji žele da štede za planirani odlazak na Hadždž ili Umru
 • Hadždž štedni ulog se može ugovoriti u KM, EUR i USD valuti
 • Minimalni iznos oročenja – 100,00 KM/50,00 EUR/70,00USD
 • Maksimalni iznos oročenja  - 20.000,00 KM/10.000,00 EUR/ 12.000,00 USD
 • Minimalni period oročenja -  12 mjeseci
 • Mogućnost raspolaganja štednim ulogom po dospjeću (po isteku ugovorenog perioda oročenja)
 • Po dospjeću, ovisno o zahtjevu klijenta sredstva mogu biti isplaćena
 • Na račun agencije ovlaštene za organizaciju Hadždža ili Umre, a na osnovu (pro) fakture
 • Isplatom klijentu direktno, na šalteru Banke
 • Štedni ulog se zasniva na principu Wakala ugovora, što predstavlja ugovor o agenturi gdje Banka kao agent djeluje u ime i za račun klijenta i ulaže sredstva u halal projekte. Banka za agenturu od klijenta ne naplaćuje naknadu, a klijentu garantuje isplatu ugovorenog prinosa na depozit.
 • Štedni ulozi u visini do 50.000 KM osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita BiH (u  skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod AOD BiH).

 

Potrebna dokumentacija

Za rezidente

 • Kopija lične karte vlasnika štednog uloga i opunomoćenika
 • Original ili kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a vlasnika štednog uloga i opunomoćenika

Za nerezidente

 • Kopija pasoša ovjerena od strane nadležnih organa
 • Prijevod pasoša na jedan od službenih jezika BiH (osim za državljane Srbije, Crne Gore i Hrvatske) ovjeren od strane sudskog tumača
 • Kopija potvrde o prijavi boravka

Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.

Preuzimanje dokumentacije

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.