eRežija | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

eRežija

Nova usluga BBI dostupna korisnicima elektronskog (eBBI) i mobilnog bankarstva (mBBI). Brže, lakše, jednostavnije! Plaćanje režijskih računa samo jednim klikom!     

Šta je usluga eRežija?

 • Usluga eRežija pruža mogućnost korisniku elektronskog (eBBI) i mobilnog bankarstva (mBBI) da prima ispunjen nalog za plaćanje mjesečnih računa i izvrši plaćanje jednim klikom.
 • Ugovaranjem usluge eRežija korisnik nije obavezan na plaćanje naloga, niti tu obavezu preuzima Banka, što znači da primljeni račun putem usluge eRežija možete platiti/ili ne platiti.
 • Uslugu eRežija korisnik može ugovoriti i za račune koji ne glase na njegovo ime (npr. za račune koji glase na drugog člana porodice).

Prednosti korištenja usluge eRežija:

 • Dostava ispunjene uplatnice za plaćanje računa (brže, bolje, sigurnije i jednostavnije)
 • Klijent sam bira trenutak plaćanja računa 
 • Naknade za plaćanje putem elektronskih usluga su do 70% niže za plaćanje u odnosu na naknade na šalteru Banke
 • Usluga eRežija pruža klijentu mogućnost plaćanja 24 sata dnevno, sa bilo kojeg mjesta
 • Klijent nije ograničen korištenjem usluge eRežija samo za vlastite račune
 • Jednostavno korištenje 

Proces rada eRežija:

 • Na osnovu šifre/reference korisnika navedene na standardnom računu usluga, korisnik elektronskih usluga vrši aktiviranje usluge
 • Zaprimljene šifre korisnika Banka prosljeđuje izdavatelju računa na mjesečnom nivou (ili u nekom drugom periodu)
 • Banka od izdavatelja računa u elektronskoj formi zaprima stavke računa/uplatnice vezane uz dostavljenu šifru korisnika
 • Dostavljeni elektronski račun Banka prezentira krajnjem korisniku u vidu eRežija putem ebbi i mbbi
 • Popunjene naloge korisnici verificiraju te odobravaju plaćanje prema izdavatelju računa 

JP Elektroprivreda BiH

JP Elektroprivreda BiH i BBI banka Vam žele pomoći da štedite svoje vrijeme i novac.

 • Uslugu mogu ugovoriti klijenti Banke, koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)
 • Uslugu eRežija mogu ugovoriti svi kupci električne energije koji imaju račun u BBI banci. 

Prijava na uslugu e-račun može se izvršiti na tri načina:

 • putem web portala JP Elektroprivrede BiH (Uputstvo za prijavu usluge e-račun putem web portala možete preuzeti ovdje);
 • dolaskom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije, gdje će kupac na šalteru potpisati Izjavu o dostavi računa putem elektronske pošte;
 • preuzimanjem teksta Izjave na web stranici, njenim popunjavanjem, potpisivanjem i dostavom na najbliže naplatno mjesto Elektrodistribucije ili slanjem na zvanične e-mail adrese JP Elektroprivrede BiH:  

Svi zainteresirani korisnici koji još uvijek primaju papirni račun, a žele da primaju račune u elektronskoj formi kako bi svoje obaveze putem elektronskih usluga BBI banke plaćali besplatno za vrijeme gore navedene akcije, mogu preuzeti zahtjev putem linka te popunjenu, potpisanu i skeniranu izjavu poslati na email adresu pripadajuće podružnice EP BiH:  
info.edbi@epbih.ba
info.edmo@epbih.ba
info.edsa@epbih.ba
info.edtz@epbih.ba 
info.edze@epbih.ba

Video uputstva

Ugovaranje eRežije JP Elektroprivreda BiH

Plaćanje računa putem eRežije

Upute za aktiviranje eRežije

Aktivirajte eRežiju i naredni račun JP EP BiH platite jednim klikom.

Instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

 • Vaš naziv računa: unesite  svojevoljno naziv za ovu eRežiju (npr. Račun Struja- Kuća)
 • BBI račun plaćanja - Tekući račun sa kojeg želite vršiti plaćanje računa
 • Broj računa JP EP BiH - unosite brojeve koji se nalaze na računu Elektorprivrede u desnom uglu pod nazivom Broj računa: 4****- 0****** . ( Drugu crticu i treći niz brojeva ne unosite)
 • Automatska naplata - Uključite ukoliko želite da banka automatski naplati račun po primitku računa od Elektroprivrede BiH, bez vaše dodatne intervencije.

Uslugu eRežije ste u mogućnosti aktivirati i za druga fizička lica za koje želite vršiti plaćanje računa.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam putem opcije "Poruke" unutar mBBI aplikacije ili pozovite BBI info liniju na 080 020 020.

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

BH Telecom

BH Telecom i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa telekomunikacijskih usluga putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge "bht e-račun" BH Telecoma koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Upute za aktiviranje eRežije

Preduslov za aktivaciju usluge je aktivna usluga ""BHT e-račun"". (Dodatne info možete dobiti pozivom na broj 1444).

Aktivirajte eRežiju i naredni račun BH Telecoma platite jednim klikom.

Instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

 • Vaš naziv računa: Svojevoljni naziv (npr. Fiksni telefon kuća)
 • BBI račun plaćanja - Tekući račun sa kojeg želite vršiti plaćanje računa
 • Broj računa BHTelecoma - 13 cifara pod nazivom „Broj računa“ u gornjem desnom dijelu BHT računa (ili na desnom dijelu uplatnice)
 • Vaš email za e-račun - Vaša email adresa na koju želite da Vam se dostavljaju računi BHTelecoma.
 • Automatska naplata - Uključite ukoliko želite da banka automatski naplati račun po primitku računa od BHT, bez vaše dodatne intervencije.

Prije aktiviranja usluge molimo Vas da se upoznate sa uslovim korištenja, te izvršite prihvat iste.

Uslugu eRežije ste u mogućnosti aktivirati i za druga fizička lica za koje želite vršiti plaćanje računa.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam putem opcije "Poruke" unutar mBBI aplikacije ili pozovite BBI info liniju na 080 020 020.

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

KJKP Rad Sarajevo

KJKP Rad Sarajevo i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa komunalnih usluga putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge KJKP Rad Sarajevo koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Upute za aktiviranje eRežije

Aktivirajte eRežiju i naredni račun KJKP Rad-a Sarajevo platite jednim klikom.

Instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

 • Vaš naziv računa: unesite  svojevoljno naziv za ovu eRežiju (npr. Račun KJKP Rad - Stan)
 • BBI račun plaćanja - Tekući račun sa kojeg želite vršiti plaćanje računa
 • Šifra korisnika KJKP Rad-a Sarajevo: unosite brojeve koji su navedeni u gornjem dijelu računa KJKP Rad-a pod nazivom Šifra korisnika. Unosite cijeli broj koji je naveden pored teksta Šifra Korisnika.
 • Automatska naplata - Uključite ukoliko želite da banka automatski naplati račun po primitku računa od KJKP Rad Sarajevo, bez vaše dodatne intervencije.

Uslugu eRežije ste u mogućnosti aktivirati i za druga fizička lica za koje želite vršiti plaćanje računa.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam putem opcije "Poruke" unutar mBBI aplikacije ili pozovite BBI info liniju na 080 020 020.

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

KJKP Sarajevogas

KJKP Sarajevogas i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa komunalnih usluga putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge KJKP Sarajevogas koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Upute za aktiviranje eRežije

Aktivirajte eRežiju i naredni račun KJKP Sarajevogasa: platite jednim klikom.

Instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

 • Vaš naziv računa: unesite  svojevoljno naziv za ovu eRežiju (npr. Račun KJKP Gas )
 • BBI račun plaćanja - Tekući račun sa kojeg želite vršiti plaćanje računa
 • Šifra kupca KJKP Sarajevogasa: Unosite brojeve koji se nalaze na računu KJKP Sarajevogasa pod nazivom Šifra. Unosite cijeli niz brojeva navedenih pored teksta Šifra.
 • Automatska naplata – Uključite ukoliko želite da banka automatski naplati račun po primitku računa od KJKP Sarajevogas, bez vaše dodatne intervencije.

Uslugu eRežije ste u mogućnosti aktivirati i za druga fizička lica za koje želite vršiti plaćanje računa.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam putem opcije "Poruke" unutar mBBI aplikacije ili pozovite BBI info liniju na 080 020 020.

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

KJKP Toplane Sarajevo

KJKP Toplane Sarajevo i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa centralnog grijanja putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge KJKP Toplane Sarajevo koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Upute za aktiviranje eRežije

Aktivirajte eRežiju i naredni račun KJKP Toplana platite jednim klikom.

Instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

 • Vaš naziv računa: unesite  svojevoljno naziv za ovu eRežiju (npr. Račun KJKP Rad - Stan)
 • BBI račun plaćanja - Tekući račun sa kojeg želite vršiti plaćanje računa
 • Šifra korisnika KJKP Toplana Sarajevo: unosite brojeve koji su navedeni u gornjem dijelu računa KJKP Toplane pod nazivom Šifra korisnika. Unosite cijeli broj koji je naveden pored teksta Šifra Korisnika.
 • Automatska naplata - Uključite ukoliko želite da banka automatski naplati račun po primitku računa od KJKP Toplane Sarajevo, bez vaše dodatne intervencije.

Uslugu eRežije ste u mogućnosti aktivirati i za druga fizička lica za koje želite vršiti plaćanje računa.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam putem opcije "Poruke" unutar mBBI aplikacije ili pozovite BBI info liniju na 080 020 020.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Agencija Securitas d.o.o. Sarajevo

Agencija Securitas d.o.o. Sarajevo i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa usluga koje pružaju svojim klijentima putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge Agencije Securitas d.o.o. Sarajevo koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Upute za aktiviranje eRežije

Aktivirajte eRežiju i naredni račun Securitas-a platite jednim klikom.

Instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

 • Vaš naziv računa: unesite svojevoljno naziv za ovu eRežiju (npr. Securitas - videonadzor Stan)
 • BBI račun plaćanja - Tekući račun sa kojeg želite vršiti plaćanje računa
 • Vaša šifra kod Agencije Securitas d.o.o.: unosite brojeve koji su navedeni na desnoj strani računa pored Vašeg imena i prezimena. Unosite cijeli niz brojeva, navedeni iza Vašeg imena i prezimena.
 • Automatska naplata - Uključite ukoliko želite da banka automatski naplati račun po primitku računa od Agencije Securitas d.o.o., bez vaše dodatne intervencije.

Uslugu eRežije ste u mogućnosti aktivirati i za druga fizička lica za koje želite vršiti plaćanje računa.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam putem opcije "Poruke" unutar mBBI aplikacije ili pozovite BBI info liniju na 080 020 020.

 

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

BIHAMK

BIHAMK i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili da troškove plaćanja i produženja članstva bh. auto-moto kluba BIHAMK mogu uraditi samo jednim jednostavnim klikom, putem usluge e-Režija u okviru digitalnog bankarstva Bosna Bank International - mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge BIHAMK koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Upute za aktiviranje eRežije

Aktivirajte eRežiju i naredni članarinu Bihamka platite jednim klikom.

Instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

 • Vaš naziv računa: unesite svojevoljno naziv za ovu eRežiju (npr. Bihamk član)
 • BBI račun plaćanja – Tekući račun sa kojeg želite vršiti plaćanje računa
 • Članski broj BIHAMK, unesite broj koji je naveden na Vašoj članskoj kartici u donjem lijevom uglu.
 • Automatska naplata – Uključite ukoliko želite da banka automatski naplati račun po primitku računa od BIHAMK-a, bez vaše dodatne intervencije.

Uslugu eRežije ste u mogućnosti aktivirati i za druga fizička lica za koje želite vršiti plaćanje računa.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam putem opcije "Poruke" unutar mBBI aplikacije ili pozovite BBI info liniju na 080 020 020.

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

KJKP Vodovod i kanalizacija

KJKP Vodovod i kanalizacija i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu prijema i plaćanja računa komunalnih usluga putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI).

Uslugu eRežija mogu ugovoriti:

 • Svi korisnici usluge KJKP Vodovod i kanalizacija, koji su klijenti Banke i imaju otvoren račun u BBI banci
 • Klijenti koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)

Upute za aktiviranje eRežije

Aktivirajte eRežiju i naredni račun Vodovod I kanalizacija d.o.o. Sarajevo platite jednim klikom.

Instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

Kako bi izbjegli nedoumice, te Vam pojednostavili aktiviranje usluge, ispod smo Vam ukratko napisali instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

 • Vaš naziv računa: unesite  svojevoljno naziv za ovu eRežiju (npr. Račun Voda)
 • BBI račun plaćanja - Tekući račun sa kojeg želite vršiti plaćanje računa
 • Referenca računa Vodovoda i kanalizacije doo, Sarajevo - unosite brojeve koji su navedeni na Vašem računu Vodovoda i kanalizacije pod nazivom Referenca računa. Unosite sve karaktere navedne u referenci, brojeve i crtice (XXXXXXXX-XXXXXX-X)
 • Automatska naplata - Uključite ukoliko želite da banka automatski naplati račun po primitku računa od Vodovoda i kanalizacije, bez vaše dodatne intervencije.

Uslugu eRežije ste u mogućnosti aktivirati i za druga fizička lica za koje želite vršiti plaćanje računa.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam putem opcije "Poruke" unutar mBBI aplikacije ili pozovite BBI info liniju na 080 020 020.

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko i BBI banka su svojim zajedničkim korisnicima omogućili uslugu plaćanja računa usluga JKP „Visoko“ d.o.o. koje pružaju svojim klijentima putem mobilnog (mBBI) i elektronskog bankarstva (eBBI)

 • Uslugu mogu ugovoriti klijenti Banke, koji su ujedno i korisnici elektronskih usluga (mBBI) i (eBBI)
 • Uslugu eRežija mogu ugovoriti svi korisnici usluga JKP "Visoko" koji imaju račun u BBI banci.

Korištenjem usluge eRežija građani ostvaruju značajne pogodnosti:

 • plaćanje je BEZ NAKNADE,
 • brže i jednostavnije,
 • nema čekanja u redovima a klijenti svoje obaveze mogu izvršiti bilo kada i sa bilo kojeg mjesta.

Prijava za korištenje usluge eRežija se može ostvariti klikom na korisničkom nalogu elektronskog (eBBI) ili mobilnog (mBBI) bankarstva, a da bi započeli sa korištenjem ove pogodnosti korisnici na osnovu šifre korisnika navedene na standardnom računu usluga vrše njeno aktiviranje putem eRežija.
 
Više detalja i instrukcije o aktivaciji usluge eRežija dostupno je na web-stranici, a svi zainteresovani dodatne informacije mogu dobiti u svim poslovnicama BBI Banke, te pozivom na besplatni BBI info telefon 080 020 020.

Upute za aktiviranje eRežije

Aktivirajte eRežiju i naredni račun JKP Visoko platite jednim klikom.

Instrukcije o informacijama neophodnim za aktiviranje:

Kako bi izbjegli nedoumice, te Vam pojednostavili aktiviranje usluge, ispod smo Vam ukratko napisali instrukcije o informacijama neophodnim  za aktiviranje:

 • Vaš naziv računa: unesite  svojevoljno naziv za ovu eRežiju (npr. Račun komunalije)
 • BBI račun plaćanja – Tekući račun sa kojeg želite vršiti plaćanje računa
 • Šifra plaćanja JKP Visoko računa - unosite brojeve koji su navedeni ispod Vašeg imena i prezimena na računu
 • Automatska naplata - Uključite ukoliko želite da banka automatski naplati račun po primitku računa od JKP Visoko, bez vaše dodatne intervencije.

Uslugu eRežije ste u mogućnosti aktivirati i za druga fizička lica za koje želite vršiti plaćanje računa.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam putem opcije "Poruke" unutar mBBI aplikacije ili pozovite BBI info liniju na 080 020 020.

 

Za manje od 1 minute aplicirajte online!