Dječija wakala štednja | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

Dječija wakala štednja

Ovaj vid štednje namjenjen je poticanju najmlađih da od ranih godina svog života učili štedjeti novac.

Prednosti koje su Vam dostupne:

Slobodno raspolaganje sredstvima do definisanog minimalnog iznosa oročenja
Minimalni iznos oročenja – 50,00 KM/25,00 EUR
Fiksna, atraktivna stopa prinosa

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Informacije i karakteristike

 • Dječiji wakala štedni ulog  je namijenjen najmlađim kako bi od ranih godina svog života uče štedjeti novac
 • Štednja koja predstavlja spoj sigurnosti, atraktivnih stopa prinosa i mogućnosti raspolaganja do definisanog iznosa
 • Dječiji štedni ulog se može ugovoriti u KM i EUR valuti
 • Minimalni iznos oročenja – 50,00 KM/25,00 EUR
 • Isplata prinosa po dospjeću depozita (po isteku ugovorenog perioda oročenja)
 • Dječiji wakala štedni račun mogu otvoriti roditelji, zakonski zastupnici ili staratelji za djecu do navršene 18. godine života
 • Štedni ulog se zasniva na principu Wakala ugovora, što predstavlja ugovor o agenturi gdje Banka kao agent djeluje u ime i za račun klijenta i ulaže sredstva u halal projekte. Banka za agenturu od klijenta ne naplaćuje naknadu, a klijentu garantuje isplatu ugovorenog prinosa na depozit.
 • Štedni ulozi u visini do 50.000 KM osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita BiH (u  skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod AOD BiH). 

Potrebna dokumentacija

 • Rodni list djeteta
 • Potvrda o prebivalištu iz CIPS-a
 • Kopija lične karte jednog od roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja
 • Potvrda o prebivalištu iz CIPS-a za jednog od roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja

Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.

Preuzimanje dokumentacije

Mogli bi Vas interesovati i sljedeći proizvodi:

BH mreža bankomata

BH mreža bankomata omogućava korisnicima BBI debitnih kartica besplatno podizanje gotovine na bankomatima BH mreže.

Elektronske usluge

Znajući Vaše potrebe, BBI nudi tehnološki superiorne usluge elektronskog i mobilnog bankarstva eBBI i mBBI.

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.