BBI Platinum paket | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška
 • Podizanje gotovine uz BBI Mastercard Gold karticu, na svim bankomatima u BiH i inostranstvu, 5 puta MJESEČNO BEZ NAKNADE
 •  BBI Mastercard Gold kartica – BEZ NAKNADE ZA IZDAVANJE I BEZ GODIŠNJE ČLANARINE, za osnovnog korisnika kartice
 • Prekoračenje po tekućem računu BEZ NAKNADE

Ostale prednosti:

 • BBI Visa kupovna (shopping) kartica – BEZ NAKNADE ZA IZDAVANJE, ČLANARINE I NAKNADE ZA VOĐENJE KARTIČNOG RAČUNA
 • BBI Visa kreditna kartica – BEZ NAKNADE ZA IZDAVANJE, ČLANARINE I NAKNADE ZA VOĐENJE KARTIČNOG RAČUNA
 • BBI VISA Prepaid kartica – BEZ NAKNADE ZA IZDAVANJE  
 • mBBI/eBBI (mobilno i elektronsko bankarstvo) – BEZ NAKNADE
 • Otvaranje i vođenje tekućeg računa - BEZ NAKNADE
 • Članstvo u BIHAMK Classic paketu

Informacije i karakteristike

 • Uključenje standardnog trajnog naloga – BEZ NAKNADE
 • Izdavanje svih vrsta potvrda - BEZ NAKNADE
 • Niže naknade za bezgotovinske transakcije u unutrašnjem platnom prometu (UPP) putem mBBI/eBBI
 • Besplatni info telefon 080 020 020 za korisnika paketa
 • Podizanje gotovine na bankomatima do 1.000,00 KM (dnevno)
 • Plaćanje putem interneta do 1.000,00 KM (dnevno)
 • Beskontaktno kartično plaćanje
 • Pristup VIP salonima na aerodromima u Beču, Sarajevu, Beogradu (sa BBI Mastercard® GOLD karticom)

Potrebna dokumentacija za otvaranje paketa:

 • Lična karta/pasoš (kopija)
 • Potvrda o prebivalištu iz CIPS-a /obrazac PBA3/ (original ili kopija)
 • Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi

Preuzimanje dokumentacije