Poslovi s vrijednosnim papirima | Bosna Bank International

Poslovi sa vrijednosnim papirima

Bosna Bank International d.d. Sarajevo u okviru Odjeljenja za finansijske institucije, a u sklopu Sektora sredstava i finansijskih institucija obavlja sljedeće poslove

- Depozitara prilikom emisije vrijednosnih papira

- Depozitara za ponuđače tender ponude za preuzimanje dioničkih društava

- Depozitara za profesionalne posrednike u prometu vrijednosnim papirima.

Banka depozitar prilikom emisije vrijednosnih papira

Poslovi depozitara za dionička društva prilikom nove emisije vrijednosnih papira (otvorena ili zatvorena emisija vrijednosnih papira) obuhvataju:

  • Osiguranje uslova za upis vrijednosnih papira;
  • Otvaranje privremenog računa za deponovanje uplata po osnovu upisa vrijednosnih papira i/ili osiguranje dokaza kod uplata u stvarima i/ili pravima;
  • Sačinjavanje i dostavljanje izvještaja o broju upisanih i uplaćenih vrijednosnih papira;
  • Poslove platnog agenta kod emisije obveznica.

Banka depozitar za ponuđače tender ponude za preuzimanje dioničkih društava

Prilikom tender ponude za preuzimanje dioničkih društava BBI obavlja poslove depozitara za ponuđača tender ponude za preuzimanje putem kojih se reguliše isplata cijene vrijednosnih papira kupljenih u tender ponudi. U tu svrhu Banka otvara poseban račun na koji se izdvoje novčana sredstva, osigura kredit za tu namjenu, ili osigura neopoziva bankarska garancija na prvi poziv, ili garancija drugog pravnog lica koje Banka prihvata kao valjanu za plaćanje svih dionica na koje se odnosi tender ponuda za preuzimanje.

Banka depozitar za profesionalne posrednike u prometu vrijednosnim papirima

Za obavljanje poslova depozitara za profesionalne posrednike u prometu vrijednosnim papirima BBI otvara poseban namjenski račun za primanje, držanje i isplatu novčanih sredstava klijenata profesionalnog posrednika.