Al Maktoum | Bosna Bank International

Cilj linije je samozapošljavanje i održiv povratak samostalnih poljoprivrednih proizvođača. Korisnici linije su samostalni poljoprivredni proizvođači.

 • Iznos fonda USD 300.000,00
 • Projektno područje: srednje Podrinje
 • Plasirano: KM 1,1 milion, preko 100 korisnika.
 • Iznos KM 15.000,00
 • Profitna stopa: 0%
 • Naknada za obradu zahtjeva (KM 100 ili KM 150)
 • Period finansiranja: 7 godina

Namjene finansiranja:

 • izgradnja i rekonstrukcija štala i objekata za uzgoj stoke,  peradi i proizvodnju mesa, mlijeka i jaja
 • izgradnja drugih objekata vezanih za poljoprivrednu djelatnost, opremanje istih potrebnim aparitima i uređajima (hladnjače, agregati, mini centrale i sl.)
 • nabavka uređaja  i opreme potrebne za uzgoj, (kavezi , gnijezda, hranilice i pojila, uređaji za čišćenje, za održavanje optimalne temperature i sl.)
 • kupovina osnovnog stada / jata radi proizvodnje
 • kupovina poljoprivrednih mašine i opreme
 • kupovina poljoprivrednih alatki,        
 • kupovina i izgradnja staklenika i plastenika
 • kupovina sjemena i zasada povrtnih i voćarskih kultura
 • finansiranje uslužnih djelatnosti iz oblasti uzgoja stoke i biljnih kultura (npr. biljne apoteke i dr.)
 • finansiranje ribogojstva
 • ostale nabavke vezane za poljoprivrednu djelatnost
 • ostale nabavke koje doprinose samoupošljavanju.