Aktivne linije finansiranja | Bosna Bank International

Poštovani klijenti,

Privrednici sa područja Općine Novo Sarajevo kao i oni koji će  zaposliti nezaposlene sa područja Općine Novo Sarajevo mogu aplicirati za finansiranja po subvencioniranoj stopi od 0%.

Cilj je zadržati isti broj zaposlenih kod kratkoročnih finansiranja i zaposliti nove zaposlenike kod dugoročnih finansiranja.

Privrednici sa područja Općine Konjic se pozivaju da apliciraju za finansiranja do 500.000 KM (privredna društva) i do 100.000 KM (obrtnici) po najpovoljnijom stopi od 0 do 1 posto u zavisnosti od ročnosti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privrednici koji posluju na području Kantona Sarajevo u propisanim djelatnostima 

Aplicirajte za finansiranje u iznosu do 1.000.000,00 KM, po subvencioniranoj stopi od je 0%, uz naknadu za obradu od 0,11%  

Maksimalni rok otplate finansiranja je do 72 mjeseca, sa mogućnošću ugovaranja dodatnog grace perioda od sedam mjeseci.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privrednici sa područja Srednjobosanskog kantona

Maksimalan iznos odobrenih finansiranja za jedno privredno društvo iznosi  150.000,00 KM, a za obrtnike do 30.000,00 KM, uz subvencioniranu stopu od 0,5 %.

Rok otplate od 12 mjeseci do 60 mjeseci, uklučujući grace-period do najviše 6 mjeseci.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicirajte za finansiranja po stopi od 0% nakon subvencije iz aktivne linije sa Općinom Ilijaš.

Detaljnije informacije su dostupne na linku:

Svoje upite, zahtjeve i dokumentaciju možete dostavite na e-mail adresu: linije@bbi.ba ili nas posjetite u najbližoj poslovnici BBI banke.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicirajte za finansiranja po stopi od 0%-0,88% nakon subvencije iz aktivne linije sa Gradom Zenica.

Detaljnije informacije su dostupne na linku:

Svoje upite, zahtjeve i dokumentaciju možete dostavite na e-mail adresu: linijazenica@bbi.ba ili nas posjetite u najbližoj poslovnici BBI banke.

Zajedno možemo više.

Vaša BBI banka