BBI Mastercard Business | Bosna Bank International

BBI Mastercard Business Debit kartica

BBI Mastercard Business Debit karticu koristite za obavljanje platnih i gotovinskih transakcija na prodajno/isplatnoj mreži sa oznakom Mastercard, uključujući i transakcije beskontaktnog plaćanja, te online plaćanja putem intereneta, do visine raspoloživih sredstava na računu potrošnje.

Pogodnosti BBI Mastercard Business Debit kartice:

 • Mogućnost otvaranja namjenskog računa za karticu
 • Imalac kartice je uposlenik firme ovlašten za korištenje kartice
 • Pristup sredstvima kompanije u svakom trenutku i na svakom mjestu
 • Integrisana bekontaktna pay pass tehnologija omogućava brže plaćanje na POS uređajima
 • Korištenje u BiH i inostranstvu
 • Podizanje gotovine na bankomatima širom svijeta sa Mastercard oznakom (bez naknade za podizanje gotovine na BBI bankomatima)
 • Pristup sredstvima na računu 24 sata dnevno
 • Jednostavnije i sigurnije plaćanje
 • Moguće izdavanje kartice većem broju uposlenika firme
 • Mogućnost plaćanja roba i usluga putem interneta
 • Besplatan pristup Biznis klubovima/Korištenje usluga Biznis klubova na aerodromima u Sarajevu, Beču i Beogradu

Cijene usluga su definisane važećom Tarifom naknada za pravna lica Banke / Tarifom naknada za BBI Mastercard Debit Business karticu. Banka zadržava pravo da promijeni Tarifu za rizične ili kompleksnije transakcije.

Opći uslovi za BBI Mastercard Business karticu

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

 

BBI Mastercard Business debitna kartica

Svrha

Direktno korištenje raspoloživih sredstava sa vašeg transakcijskog računa

Pravo koristenja

Pravna lica koja otvoren imaju transakcijski račun

Prednosti

Bez naknade za podizanje gotovine na BBI bankomatima

Mogućnost otvaranja namjenskog računa za karticu

Plaćanje na svim prodajnim mjestima u svijetu koji imaju oznaku Mastercard

Broj korisnika kartice

Neograničeno

Limit za podizanje gotovine

1.900,00 KM po transakciji

Godišnja članarina

Bez naknade

Kontakt

kartice@bbi.ba

Zahtjev za izdavanje BBI Mastercard Business Debit

Za izdavanje MasterCard Business debit kartice potrebno je da imate otvoren transakcijski račun u BBI, te da popunjenu pristupnicu za izdavanje kartice dostavite u najbližu poslovnicu/filijalu BBI. Pristupna forma je napravljena tako da se može popuniti i elektronski.

Preuzimanje dokumentacije:

Zahtjev za izdavanje BBI MasterCard Debit Business kartice