KALKULATOR KURSNA LISTA KONVERTOR VALUTA
AnketaEBankingSBFFacebook

Yunus otvor

 

 Poštovani,

U poslovnom svijetu samo je znanje kapital koji nikada ne možete izgubiti. Ulaganje u obrazovanje i edukaciju investicija je koja dugoročno daje profit. Razumijevajući važnost stalnog usavršavanja i napredovanja BBI banka je osnovala vlastitu BBI Akademiju s ciljem edukacije svojih zaposlenika. Godišnje se u okviru Akademije realizira oko 40-ak seminara, a predavači su eminentni stručnjaci, univerzitetski profesori i praktičari iz zemlje i svijeta. Prevashodno namijenjena za usavršavanje zaposlenika BBI banke, Akademija je  svojim sadržajima i uticajnim predavačima privukla pažnju domaćih ekonomista i konvencionalnih bankara. U fokusu BBI Akademije je  edukacija o islamskoj  ekonomiji i bankarstvu, najbrže rastućem segmentu globalnih finansija.  Popularnost islamskih finansija koje je u centar pažnje stavila svjetska ekonomska kriza 2008. godine i u BiH pobudila je interes za ovom vrstom poslovanja pa seminare BBI Akademije na ovu temu slušaju  i predstavnici regulatornih agencija za bankarstvo iz BiH i Centralne banke.
Namjera nam je da kroz BBI Akademiju promoviramo Sarajevo kao centar islamskog bankarstva u Jugoistočnoj Evropi. Ključnu ulogu u tome ima obrazovanje kadrova. BBI Akademija je put za obrazovanje ekonomskih stručnjaka, s posebnim fokusom na Islamske finansije.  
Cilj BBI Akademije je da princip etičkog bankarstva, koje je u temeljima islamskih finansija, budu dostupni profesionalcima iz bankarskog sektora u Regionu ali i svim građanima koji žele poslovati po etičkim principima.
Rast industrije islamskog bankarstva  je tokom krize 2008. godine  u prosjeku iznosio 17 posto, dok su za to vrijeme mnoge konvencionalne banke ostvarile gubitke i smanjivale obim poslovanja. S obzirom na  visoke godišnje stope rasta islamske banke se  posljednje vrijeme suočavaju sa nedostatkom kadrova na globalnom nivou. Procjene  govore da će u narednih nekoliko godina nedostajati  desetine hiljada stručnih i educiranih kadrova  koji bi trebali podržati dalji rast ove industrije, prije svega u zemljama Zaliva, ali i na Zapadu i Regionu. Impresivan rast islamskog bankarstva i finansija širom svijeta otvara prostor za nova zapošljavanja mladih ljudi koji imaju znanja iz ove specifične oblasti.
BBI Akademija i njeni predavači koji imaju bogato iskustvo i praktična znanja stečena kroz višegodišnji rad u islamskoj banci najbolji su put za ulazak u etični svijet islamskih finansija.  

Dobro došli!
Amer Bukvić, direktor BBI banke

Za sve dodatne informacije slobodno kontaktirajte naš stručni  tim, tel: +387 33 275 501.

Stojimo Vam na raspolaganju.

 

SEMINARI BBI AKADEMIJE 2016

OTVOR1a

 

 

 

 

 

 

 

 PREDAVAČI

SADRŽAJ

 1. Primjena principa islamskog bankarstva u BBI
 2. Upravljanje rizicima neusklađenosti poslovanja sa principima islamskog bankarstva
 3. Analiza poslovanja BBI banke s aspekta primjene principa islamskog bankarstva
 4. Pristup prodaji u islamskom bankarstvu
 5. Poslovno komuniciranje I
 6. Pisano poslovno komuniciranje (poludnevni seminar)
 7. Postavljanje smjera, upravljanje ciljevima i težnja ka izvrsnosti
 8. Uspješna komunikacija i asertivno ponašanje
 9. Kako rješavati probleme sa ljudima
 10. Efikasno upravljanje vremenom
 11. Socijalna i emocionalna inteligencija
 12. Motivacija zaposlenika-kako nadahnuti svoj tim
 13. Dokumentarno poslovanje (garancije, akreditivi i INKASO)
 14. Proizvodi i usluge za fizička lica - osnovni seminar
 15. Vještine pregovaranja
 16. Primjena Benchamarking sistema
 17. Prevare i pronevjere
 18. Proces planiranja i budžetiranja
 19. Upravljanje projektima
 20. Excel-osnovni/srednji stepen
 21. Analiza finansiranja-početni seminar
 22. Excel-srednji/napredni stepen
 23. Knjigovodstvo banke i procedure knjiženja
 24. Upravljaljanje FX rizikom
 25. Primjena Microsoft projecta u upravljanju projektima
 26. Strateški razvoj
 27. Investment Portfolio Management Training (predavanje na engleskom jeziku)
 28. Kartičarsko poslovanja, proizvodi i prevare
 29. Poslovni plan, razvoj aplikacije za finansiranje
 30. Transakcije FX rizika i devizne transakcije
 31. Upravljanje profitabilnošću banke
 32. Povećanje efikasnosti u procesu finansiranja fizičkih lica i samostalnih djelatnosti - napredni seminar
 33. Praktična primjena proizvoda za fizička lica –  radionica
 34. Upravljanje kreditnim rizikom
 35. Osnove prodaje pravnim licima (B2B)
 36. Basel 2 standardi i primjena ma BH tržištu