Shopping limit | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi i kartice Podrška Islamsko bankarstvo Apliciraj

BBI Shopping limit - jednostavno svaku kupovinu podijelite na rate 

 • Učinite vašu kupovinu posebnom;
 • Jedinstvena kartica na tržištu sa dva limita (prekoračenje i shopping limit);
 • Posebno kreirani limiti koji će olakšati sve vaše potrebe i svaku Vašu kupovinu;
 • Limiti sa kojima ne možete postati prezaduženi.

Otvaranjem tekućeg računa klijenti imaju mogućnost da raspolažu sopstvenim novcem iz redovnih mjesečnih primanja i da koriste dodatna sredstva u skladu sa visinom svojih mjesečnih primanja: 

•    dozvoljeno prekoračenje kada im je potrebna gotovina i za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga putem debitne kartice, i 
•    shopping limit isključivo za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga putem debitne kartice uz odgođeno plaćanje, na revolving principu.

Korisnici MasterCard Debit ili MasterCard Debit Gold kartice imaju mogućnost raspolaganja vlastitim sredstvima sa tekućeg računa i odobrenim limitima, putem jedne kartice.

Uz BBI Paket proizvoda osim standardnog prekoračenja po tekućem računu možete ostvariti pravo i na Shopping limit.
Odobreni Shopping limit vlasnik tekućeg računa može koristiti isključivo sa debitnom karticom za bezgotovinsko plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima za prihvat MasterCard kartice. Shopping limit se zasniva na principu revolvinga i korisnik istog izmiruje mjesečno samo dio potrošenog iznosa. Uplatom mjesečne obaveze obnavlja se raspoloživi iznos Shopping limita, a maksimalno do odobrenog iznosa.

Shopping limit se može odobriti do maksimalno 5.000,00 KM.

Za korištenje Shopping limita Korisnik plaća jednokratnu naknadu od 11% po izvršenoj transakciji.

Mjesečne obaveze koje Korisniku dospijevaju na naplatu po osnovu Shopping limita su 3% od potrošenog iznosa, a ne manje od 30,00 KM. 

Način korištenja Shopping limita:

 1. Nakon izvršene bezgotovinske transakcije putem debitne kartice, klijentu dolazi SMS poruka sa upitom da li navedenu transakciju želi podijeliti na rate;
 2. Ukoliko klijent, u roku od 60 minuta od napravljane transakcije, odgovori na primljeni SMS potvrdno (odgovor: DA) transakcija se dijeli na rate, a klijentu stiže poruka sa potvrdom da je transakcija uspješno podijeljena na rate; 
 3. Ukoliko klijent ne odgovori na poslani SMS upit (u roku od 60 minuta od napravljane transakcije) za izvršenu transakciju, zadužiti će se raspoloživa sredstva sa tekućeg računa;
 4. Ukoliko na Shopping limitu nema dovoljno sredstava da se transakcija izvrši, automatski se zadužuju raspoloživa sredstva sa tekućeg računa, te SMS poruka neće biti ni poslana;
 5. Ukoliko na tekućem računu (uključujući i odobreno prekoračenje) nema dovoljno sredstava da se transakcija izvrši, klijent neće ni primiti SMS poruku sa upitom, ali će se automatski zadužiti raspoloživa sredstva na Shopping limitu i transakcija se dijeli na rate.

Ko može aplicirati za Shopping limit
Da biste aplicirali za Shopping limit po tekućem računu trebate ispunjavati sljedeće kriterije:

 • Da ste u stalnom radnom odnosu minimalno 6 (šest) mjeseci u kontinuitet;
 • Da imate otvoren tekući račun u Banci na koji se uplaćuju redovni mjesečni prilivi u vidu plate i toplog obroka;
 • Da imate aktivan jedan od paketa: SMART ili PRESTIGE ili PREMIUM.

Info list za shopping limit FBiH

Info list za shopping limit RS