Prekoračenje po tekućem računu | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Jednostavan način za dodatna sredstva na vašem tekućem računu!

 • Korištenje dopuštenog prekoračenja u visini do 90% ukupnih mjesečnih primanja
 • Besplatno prekoračenje dostupno uz BBI Platinum paket

Za prekoračenje mogu aplicirati klijenti BBI banke, koji su u radnom odnosu (ili penzioneri/umirovljenici).

Prekoračenje se može odobriti u iznosu:

 • Do 90% ukupnih mjesečnih primanja – za zaposlene klijente i penzionere/umirovljenike
 • Uz BBI Platinum paket - maksimalno 2.000,00 KM  
 • Uz ostale BBI pakete ili bez uključenog paketa - maksimalno 1.000,00 KM

Kako biste aplicirali za prekoračenje po tekućem računu, potrebno je sljedeće: 

 • Otvoren tekući račun u Banci
 • Stalni radni odnos, minimalno 6 (šest) mjeseci u kontinuitetu (osim za penzionere/korisnike BIZ-a),
 • Ostvarenje redovnog mjesečnog priliva u vidu plate, eventualno toplog obroka i prevoza, odnosno penzije ili BIZ naknade

Potrebna dokumentacija za otvaranje prekoračenja u sklopu BBI paketa računa

Klijenti Banke:

 • Priložen zahtjev za otvaranje BBI paketa računa - popunjen, potpisan i ovjeren od strane poslodavca

Neklijenti Banke:

 • Kopiju lične karte i CIPS potvrde o mjestu boravka (rezident)
 • Zahtjev za otvaranje paketa računa - popunjen, potpisan i ovjeren od strane poslodavca

Banka donosi konačnu odluku o odobrenju prekoračenja, te zadržava pravo  zatražiti i dodatnu dokumentaciju ukoliko to smatra potrebnim.

Preuzimanje dokumentacije