Linija I - Kantonalnog fonda USK | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Linija I - Kantonalnog fonda USK

Namjena I linije je za finansiranje dogradnje, sanacije i adaptacije porodično stambenih objekata, stambenih jedinica boračkih populacija i prognanih osoba.


Javni poziv za liniju I finansiranja je otvoren i isti možete pogledati ovdje: https://kantonalnifondusk.ba/arhiva/529


Komisiona sredstva Kantonalnog fonda za I liniju finansiranja Banka će plasirati putem pojedinačnih finansiranja po slijedećim uslovima:

 • Iznos finansiranja: od 5.000,00 do 15.000,00 KM (od pet do petnaest hiljada konvertibilnih maraka)
 • Rok otplate: do 5 godina;
 • Profitna marža: 2%
 • Naknada za obradu zahtjeva: 0%
 • Naknada za održavanje računa finansiranja: 3,20 KM mjesečno
Korištenje sredstava:

Sredstva se koriste namjenski za sanaciju, adaptaciju i dovršetak radova na porodično-stambenim objektima, stanovima i objektima kolektivnog stanovanja, a isplaćuju se Korisniku sredstava na račun otvoren u Banci.

Obavezno obezbjeđenje:
 1. isprava o zaplijeni / administrativna zabrana 2 (dva) primjerka,
 2. bjanko potpisana mjenica 2 (dva) primjerka.
Opcionalno obezbjeđenje:
 1. sudužnik / sudužnici,
 2. isprava o zaplijeni za sudužnike po 2 (dva) primjerka,
 3. bjanko potpisana mjenica sudužnika 2 (dva) primjerka ili
 4. polica osiguranja ukoliko Banka ima navedeni vid obezbjeđenja.

Banka će prema procjeni sposobnosti otplate, boniteta firme zaposlenja osim obaveznog obezbjeđenja predložiti i eventualno gore navedeno opcionalno obezbjeđenje.


Više informacija o liniji I finansiranja možete pogledati na web stranici Kantonalnog fonda: https://kantonalnifondusk.ba/dokumentacija-za-kredit-i-kreditna-linija