Direct debit BHT | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

Direct debit BHT

Svi klijenti Banke koji imaju tekući račun mogu ugovoriti sa Bankom trajni nalog. Razlikujemo dvije vrste trajnog naloga: Standing order (fiksni trajni nalog) i Direct debit (izravno zaduženje).

  • Standing order je Klijentov nalog Banci da određeni fiksni iznos ili do određenog iznosa sredstava na računu plaća na račun imenovanog korisnika trajnog naloga, uz unaprijed definisane intervale plaćanja (npr. svakog 10-og u mjesecu), u okviru specifičnog vremenskog perioda. Tipično se koristi za plaćanje fiksnih troškova, transfera sa računa na račun, povećanje štednje i sl.
  • Direct debit je Klijentova instrukcija Banci da može teretiti Klijentov račun prema iznosu dostavljenom putem fajla od strane pravnog lica (korisnika trajnog naloga), a koji iznos je promjenjiv. Tipično se koristi kod promjenjivih računa kao što je plaćanje obaveza po kreditnoj kartici, režijskih troškova kao što je električna energija, mobilna i fiksna telefonija i sl.   

Standing order je nalog Banci da pošalje novac i samo Nalogodavac može mijenjati iznos. Direct debit je autorizacija korisniku trajnog naloga da zahtjeva plaćanje novca, tako što Korisnik trajnog naloga može tražiti plaćanje različitih iznosa u različitim razdobljima, što čini direct debit fleksibilnijim u odnosu na standing order.

Preuzimanje dokumentacije

Za manje od 1 minute aplicirajte online!