BH Dijaspora | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

BH Dijaspora

Dragi naši zemljaci,

Bosna i Hercegovina je tamo gdje kucaju naša srca. Gradimo mostove za buduće generacije. Učinimo našu domovinu opet uspješnom!

Pridružite nam se. Ponosno nosite bosanskohercegovačku zastavu širom svijeta  

Učešćem u BBI dijaspora programu i Vi dajete doprinos ekonomskom razvoju BiH, održivom povratku raseljenog stanovništva, stipendiranju studenata kao i mnogim drugim društveno korisnim aktivnostima u našoj domovini.

 

Štedite sigurno 

BBI je u mogućnosti da Vam po atraktivnim stopama prinosa ponudi raznovrsne oblike HALAL štednje.

Štedni ulog se zasniva na principu Wakala ugovora, što predstavlja ugovor o agenturi gdje Banka kao agent djeluje u ime i za račun klijenta i ulaže sredstva u halal projekte. Banka za agenturu od klijenta ne naplaćuje naknadu, a klijentu garantuje isplatu ugovorenog prinosa na depozit.

Štedni ulozi u visini do 50.000 KM osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita BiH (u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod AOD BiH).

Prednosti:

 Mogućnost povećanja štednog uloga tokom ugovorenog perioda oročenja   Fiksna stopa prinosa

Kontakt formaMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.

{{ errors.ime_prezime }}
{{ errors.drzava }}
{{ errors.zanimanje }}
{{ errors.zainteresovanost }}
{{ errors.banka }}
{{ errors.kontakt_telefon }}
{{ errors.kontakt_email }}
{{ errors.datum_dolaska }}


Hvala Vam na aplikaciji.

Proizvodi i usluge

Za uspostavljanje poslovnog odnosa sa Bankom potrebna je slijedeća dokumentacija¹:

  • Fotokopija pasoša ovjerena od strane nadležnih organa
  • Prevod pasoša na jedan od službenih jezika BiH (osim za državljane Srbije, Crne Gore i Hrvatske) od strane sudskog tumača
  • Fotokopija potvrde boravka izdate od strane MUP-a BiH  
  • Zahtjevi / Pristupnice

BBI je pripremila široku paletu proizvoda i usluga za fizička lica, za Vas posebno izdvajamo:

Elektronske usluge:

Štedni računi:

Kartično poslovanje:

Kroz posebne programe i namjenske linije finansiranja BBI pomaže održivi povratak u BiH:

Kontaktirajte putem BBI Viber asistenta!

BBI banka je pokrenula vlastiti BBI Viber Asistent kako bi što bolje odgovorila na često postavljene upite o proizvodima i uslugama. Cilj je približavanje korisnicima i lahkoća postizanja interakcije, što znatno unaprijeđuje korisničko iskustvo.

BBI Viber Asistent kao inovativni kanal komunikacije nudi usluge općeg, informativnog karaktera, za koje korisnici ne moraju biti klijenti BBI. Navedene funkcionalnosti mogu koristiti svi BBI Viber pratioci, a isti je dostupan putem Viber platforme na linku https://chats.viber.com/bbibank.


¹ Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.