Avista račun - Štednja po viđenju | Bosna Bank International
e-usluge Finansiranja Štednja Računi/Kartice Islamsko bankarstvo Apliciraj Podrška

A Vista štedni račun – štedni ulog po viđenju

Štedni ulozi po viđenju su ulozi sa kojima vlasnik slobodno raspolaže u granicama raspoloživog iznosa upisanog u štednu knjižicu. Ovaj vid štednje pruža vam neograničenu slobodu raspolaganja vašim novcem.

Prednosti koje su vam dostupne:

 •  Dostupan novac u svakom trenutku bez ograničenja uplata i isplata

 •  Bez mjesečne naknade za održavanje i vođenje računa

Informacije i karakteristike

 • Avista štedni ulog je oblik štednje koji omogućava klijentu slobodno raspolaganje cjelokupnim iznosom  deponovanih sredstava na računu
 • Može biti otvoren u: KM, EUR, AUD, CAD, CHF, USD ili GBP valuti
 • Dinamiku uplata određuje sam klijent bez ograničenja iznosa
 • Avista štedni ulog je depozit na koji Banka ne isplaćuje prinos
 • Štedni ulozi u visini do 70.000 KM osigurani su kod Agencije za osiguranje depozita BiH (u  skladu sa Zakonom o osiguranju depozita putem Fonda za osiguranje depozita kod AOD BiH).

Potrebna dokumentacija

Za rezidente

 • Kopija lične karte vlasnika štednog uloga i opunomoćenika
 • Original ili kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a vlasnika štednog uloga i opunomoćenika

Za nerezidente

 • Kopija pasoša ovjerena od strane nadležnih organa
 • Prijevod pasoša na jedan od službenih jezika BiH (osim za državljane Srbije, Crne Gore i Hrvatske) ovjeren od strane sudskog tumača
 • Kopija potvrde o prijavi boravka

Za maloljetna lica

 • Kopija rodnog lista za maloljetno lice
 • Kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a za maloljetno lice
 • Kopija lične karte roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja
 • Kopija potvrde o prebivalištu iz CIPS-a  roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja

Banka zadržava pravo zatražiti i drugu dokumentaciju po potrebi.

Preuzimanje dokumentacije

Info list - Avista štedni ulog

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.