BBI društveno odgovorna strategija | Bosna Bank International

BBI DRUŠTVENO ODGOVORNA STRATEGIJA

BBI banka je društveno odgovorna finansijska institucija koja u temeljima svoje korporativne kulture ima ugrađenu brigu za društvo u kojem posluje. U skladu sa ovom strategijom banka koristi svoje resurse kako bi zemlju u kojoj posluje učinila boljim mjestom za život. Naša društveno odgovorna strategija temelji se na sljedećim principima:

FILANTROPSKA ODGOVORNOST

 • Uključuje donacije u dobrotvorne svrhe ili aktivnosti koje imaju za cilj podršku unapređenja kvaliteta života, zdravlja i poticanje uključenosti u zajednicu sa posebnim fokusom na podršku za: 
  • djecu, mladu i odrasle osobe te osobe starije životne dobi s invaliditetom i/ili poteškoćama u razvoju i/ili mentalnim/intelektualnim teškoćama oštećenjima ili s drugim oblicima posebnih potreba/oboljenja
  • djecu bez roditeljskog staranja 
  • podršku ugroženim socijalnim kategorijama
  • stipendiranje djece bez jednog ili oba roditelja
  • stipendiranje djece iz ugroženih porodica
  • podrška održivom povratku

FINANSIJSKA ODGOVORNOST

 • Podrška i planovi finansijskih ulaganja u programe, donacijama/sponzorstvima i/ili istraživanje proizvoda (istraživanje i razvoj novih proizvoda koji potiču održivost)
 • Inicijative koje obučavaju zaposlenike o DOP-u, društvenoj svijesti ili brizi za okoliš.
 • Osiguravanje transparentnog i pravovremenog finansijskog izvještavanja

ETIČKA ODGOVORNOST

 • Etička odgovornost se temelji na ponašanju na pošten, etičan način. Pravedan odnos prema svima, bez obzira na dob, rasu, kulturu ili seksualnu orijentaciju. 
 • Transparentnosti postupaka i iskreno otkrivanje na pravovaljan način s poštovanjem

UTICAJ NA OKOLINU

 • Uticaj na okolinu je stub društveno odgovornog poslovanja (očuvanje okoline). Aktivnosti Banke su usmjerene na djelovanje kroz:
  • smanjenje onečišćenja, otpada, potrošnje prirodnih resursa 
  • recikliranje robe i materijala kroz svoje procese, uključujući promociju prakse ponovne upotrebe materijala 
  • svjesno korištenje roba i usluga koje odabirom metoda imaju najmanji utjecaj na emisije i onečišćenje 

BBI DRUŠTVENO ODGOVORNI ODNOS PREMA LOKALNOJ ZAJEDNICI

BBI banka društveno odgovono djeluje prema lokalnoj zajednici kroz fokus na: 

 • Obrazovanju – uz adekvatne programe osposobljavanja mladih, utemeljenih na vještinama i osmišljavanjem programa obrazovanja u skladu s potrebama tržišta
 •  Zapošljavanju – za angažovanje i povećanje ponude zapošljavanja kao i širenjem mogućnosti za mlade ljude 
 • Poduzetništvu – poticanje poduzetništva među mladima ima potencijal za značajno smanjenje nezaposlenosti i siromaštva među mladima. 
 • Učinkovitom angažmanu –  Organizacija radionica i seminara

 


Bitne napomene za podnosioce zahtjeva za donacije ili sponzorstva BBI Banke

Banka posluje u skladu sa islamskim principima poslovanja što znači iskreno, pošteno i odgovorno poslovanje u skladu s moralnim i etičkim postulatima islama. To znači biti društveno odgovoran time što se neće finansirati bilo koji oblik nasilja, niti u bilo kom pogledu učestvovati u prozvodnji i distribuciji alkohola, opojnih droga, pornografije, prostitucije, hazardnih igara, duhana, medija i medijskih programa i filmova koji promoviraju nasilje, perverznost i nemoral, ili bilo čega drugog zašto je nauka utvrdila da se jedino može koristiti na način koji nanosi štetu ljudima. 
Banka stoga neće razmatrati niti finansirati zahtjeve koji se odnose na sve prethodno navedeno kao i na sljedeće:

 • aktivnosti koje uključuju bilo koje političke teme
 • aktivnosti koje uključuju diskriminaciju vjerskih ili manjinskih skupina ili bilo koju drugu vrstu diskriminacije
 • aktivnosti i projekte koji se realizuju izvan granica Bosne i Hercegovine 
 • aktivnosti povezane sa nasiljem i koje su protiv morala i čovječnosti
 • izbore za mis, izbore ljepote 
 • Fizička lica/pojedince, individualne aplikante osim definisanih najboljih talenata iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture, sporta itd

 • Zahtjev za donaciju/sponzorstvo Banka će uzeti u razmatranje, ukoliko je dostavljena na zvaničnom obrascu koji možete pronaći ovdje BBI Zahtjeva za sponzorstvo/donaciju,  i to najmanje 40 dana prije nego istekne važeći ugovor o donaciji/sponzorstvu ili 40 dana prije događaja koji je predmet traženog sponzorstva/donacije
 • Banka će odgovoriti na dostavljeni podnešeni Zahtjev za donaciju/sponzorstvo/ isključivo subjektima kojima se predmetna donacija/sponzorstvo i odobrava. 
 • Zahtjev za donaciju ili sponzorstvo može stići u Banku direktno od strane podnosioca Zahtjeva slanjem na adresu: Bosna Bank International, Trg djece Sarajeva bb, 71 000 Sarajevo  i/ili putem email-a: marketing.komunikacije@bbi.ba ili info@bbi.ba