Paketi proizvoda | Bosna Bank International

Paketi proizvoda namijenjeni pravnim licima objedinjuju različite bankarske proizvode, te omogućavaju ostvarenje dodatnih popusta i ušteda u poslovanju s Bankom. Korsinik paketa može postati svaka kompanija/samostalna djelatnost koja tek otvori ili već ima otvoren transakcijski račun u Banci.

Preuzimanje dokumentacije

Pristupnica proizvoda/usluga za pravna lica

Za manje od 1 minute aplicirajte online!

BBI EKSTRA PAKET

Paket namijenjen „kompanijama“ koje žele ostvariti pogodnosti nižih cijena po pojedinačnim proizvodima/uslugama koje se nalaze u Paketu.

Pogodnosti koje su vam dostupne uz BBI EKSTRA paket:

 • Bez naknade za vođenje transakcijskog računa
 • Bez naknade za održavanje eBBI
 • Niže naknada za polog gotovine na transakscijski račun
 • Niže naknade UPP-a

Dodatna pogodnost:

Tarife za BBI Eksta paket

BBI EKSTRA PLUS PAKET

Paket namijenjen „kompanijama“ koje žele ostvariti pogodnosti nižih cijena po pojedinačnim proizvodima/uslugama koje se nalaze u Paketu.

Pogodnosti koje su vam dostupne uz BBI EKSTRA PLUS paket:

 • Bez naknade za vođenje transakcijskog računa
 • Bez naknade za održavanje mBBI i/ili eBBI
 • Niže naknada za polog gotovine na transakscijski račun
 • Niže naknade UPP-a

Dodatna pogodnost:

Tarife za BBI Ekstra plus paket

BBI PAKET ZA OBRTNIKE

Paket namijenjen isključivo „samostanim djelatnostima“ koje žele ostvariti pogodnosti nižih cijena po pojedinačnim proizvodima/uslugama koje se nalaze u Paketu.

Pogodnosti koje su vam dostupne uz BBI Paket za obrtnike:

 • Bez naknade za vođenje transakcijskog računa
 • Bez naknade za održavanje mBBI i/ili eBBI
 • Niže naknada za polog gotovine na transakscijski račun
 • Niže naknade UPP-a

Dodatna pogodnost:

Tarife za BBI Paket za obrtnike