Osnovne informacije

O BBI VIP Business Clubu

BBI VIP Business Club djeluje u okviru Bosna Bank International (BBI) d.d. Sarajevo kao poslovni klub privrednika i poduzetnika, koji domaćim i stranim poslovnim subjektima (fizičkim i pravnim licima, privrednim komorama, udruženjima, asocijacijama i sl.), a prevashodno klijentima BBI d.d., pruža mogućnost poslovnog okupljanja, uspostavu poslovnih kontakata i saradnje, realizaciju konkretnih poslova, privlačenje stranih investicija i podsticanje izvoza roba i usluga iz Bosne i Hercegovine, s ciljem jačanja bh. privrede i njenom povezivanju sa drugim privredama, te izgradnji poslovnih odnosa širom svijeta.

Cilj BBI VIP Business Cluba je privlačenje direktnih stranih investicija u Bosnu i Hercegovinu i region, kao i poslovna saradnja članova Kluba sa inostranim partnerima. Klub, putem organa i pojedinaca BBI d.d., nastoji ostvarivati kontakte sa domaćim i stranim pravnim i fizičkim poslovnim subjektima u smislu uspostave saradnje, ugovaranja, koordinacije i realizacije posjeta, realizacije poslovnih transakcija, uspostave individualnih kontakata i pomoći u njihovoj realizaciji.    

Misija BBI VIP Business Cluba je obezbjediti lokalnim i stranim kompanijama priliku da se umrežavaju, profesionalno razvijaju, dijele i dobiju nova znanja i informacije o tržištu, kao i da obogate svoja iskustva, što sve treba da doprinese poslovnom uspjehu članova Kluba i ekonomskom razvoju i prosperitetu države Bosne i Hercegovine i regiona 

Vizija BBI VIP Business Cluba je postati globalno i regionalno prepoznatljiv poslovni klub i brend koji nudi i obezbjeđuje uspostavljanje poslovnih veza između domaćih i stranih privrednika i poduzetnika, koje doprinose ostvarenju poslovnih aktivnosti s ciljem jačanja ekonomije Bosne i Hercegovine i razvoju njene privredne saradnje sa drugim zemljama.


BBI VIP Business Club
Tel +387 33 275 519
Fax +387 33 275 206
vip@bbi.ba

 

Pravila kluba

 • Članstvo u Klubu je dobrovoljno. To mogu postati sva domaća i strana fizička i pravna lica, udruženja (vladina i nevladina), komore, asocijacije, kao i druge organizacije poslovnih ljudi i subjekata.
 • Članstvo je personalizirano i ostvaruje se direktno preko fizičkog lica, kao člana ili predstavnika pravnog subjekta kojeg on za to ovlasti.
 • Članstvo se ostvaruje potpisivanjem Pristupnice i prihvatanjem ovog Pravilnika, te odobravanjem članstva od strane BBI d.d. Sarajevo, kao i uplatom odgovarajućeg iznosa godišnje članarine.
 • Svaki član Kluba dobrovoljno odabire kategoriju članstva, kao i ispunjenje svih uvjeta koji su definirani za tu kategoriju, kao i slobodno istupanje iz članstva.
 • Svaki član Kluba dobija člansku karticu, u ovisnosti od kategorije članstva koju je izabrao.
 • Svaki član Kluba ima pravo slobodno predlagati inicijative vezane za poboljšanje rada Kluba i ostvarenja boljih rezultata (predlaganje izmjena i dopuna Pravilnika, predlaganje okupljanja članova Kluba, predlaganje pitanja/tema za raspravu, poslovnih inicijativa, ekspanzije aktivnosti i mreže Kluba, kao i drugih inicijativa vezanih za sveukupan rad i funkcioniranje Kluba).
 • Svaki član dobrovoljno prihvata činjenicu da je Klub osnovan od strane BBI d.d. i funkcionira pod nadležnošću i patronatom BBI banke, čije je pravo i odgovornost upravljanje i rukovođenje radom i aktivnostima Kluba.
 • Svaki član Kluba je slobodan u pristupu informacijama i aktivnostima Kluba, te ih je slobodan koristiti u svoje svrhe. Svaki član dobrovoljno pristaje koristiti  informacije do kojih dođe kao dobar privrednik i domaćin, te se obavezuje da ih savjesno i pošteno koristi, vodeći računa da njihovom upotrebom ili prenošenjem ne povrijedi čast ili ugled BBI d.d., Kluba ili bilo kojeg njegovog člana ili im tako nanese štetu.
 • Svaki član ima pravo biti pravovremeno i u odgovarajućoj formi informiran o aktuelnim događanjima u vezi sa aktvnostima Kluba, u ovisnosti od nivoa prava i ovlaštenja koja mu pruža njegova kategorija članstva. Također, svaki član će pravovremeno i istinito pružati informacije Klubu koje mogu doprinijeti njegovom efikasnijem radu i rezultirati konkretnim poslovnim rezultatima.
 • Članovi Kluba će se sastajati i družiti u vrijeme koje odredi BBI d.d., kao patron Kluba. BBI d.d. će takođe rutvrđivati formu, sastav i način na koji će se ti sastanci održavati.
 • Članovi Kluba imat će mogućnost ostvarivanja kontakata sa poslovnim partnerima i dobavljačima osnivača BBI d.d., kao i sa drugim subjektima širom svijeta.
 • BBI d.d. će odlučivati i dodjeljivati počasno članstvo, po prijedlogu članova Kluba ili po svojoj sopstvenoj ocjeni. Počasni članovi mogu biti domaća ili strana pravna i fizička lica koja svojim ugledom, znanjem i utjecajem mogu doprinijeti unaprjeđenju rada i ostvarivanju boljih rezultata rada Kluba i članova.
 • BBI d.d. zadržava pravo isključenja iz članstva u Klubu u slučaju povrede odredbi ovog Pravilnika, kao i u drugim slučajevima koji mogu narušiti ugled i imidž BBI d.d.

 

Privilegije kluba

 • Korištenje međunarodnih poslovnih veza - Mogućnost ostvarivanja kontakata sa međunarodnim delegacijama i gostima.
 • Globalna promocija - Promocija na domaćim, regionalnim i svjetskim tržišima.
 • Klupski događaji - Pozivnice na poslovne događaje u organizaciji BBI VIP Business Cluba.
 • BBI Akademija - Ekskluzivni pristup BBI Akademiji i vlastiti program za profesionalno unapređenje.
 • Pristup bazama podataka - Pristup relevantnim informacijama o tržištima i kontaktima.
 • Ekskluzivni pristup najnovijim informacijama - Redovno obavještavanje o poslovnim aktivnostima, kao i pristup publikacijama.
 • Pristup BBI prostorijama - Pristup BBI VIP salonima i sobama za sastanke u poslovnicama BBI d.d. širom Bosne i Hercegovine.
 • (*) Silver Program za dodanu vrijednost podrazumijeva:
  • Povoljniju cijenu profitne marže finansiranja u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniju cijenu kvartalne provizije za korporativne garancije u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniju cijenu obrade zahtjeva u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniji platni promet unutar BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis pristup Sarajevo Busines Forumu za 1 osobu tokom trajanja članstva
 • (**) Gold Program za dodanu vrijednost uključuje Silver program za dodanu vrrijednost i sljedeće dodatne pogodnosti:
  • Gratis godišnja članarina za Business Card u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis Internet bankarstvo u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis finansijsko savjetovanje u domenu korporativnog poslovanja tokom trajanja članstva
  • Gratis pristup Sarajevo Busines Forumu za 2 osobe tokom trajanja članstva

 

Tipovi članstva

POGODNOSTI

TIPOVI ČLANSTVA

SILVER

ČLANSTVO

GOLD

ČLANSTVO

GOLD

ČLANSTVO

(STRANI DRŽAVLJANI)

POČASNO

ČLANSTVO

 Korištenje međunarodnih poslovnih veza

x

x

x

x

 Globalna promocija

x

x

x

x

 Klupski događaji

x

x

x

x

 BBI akademija

x

x

x

x

 Pristup bazama podataka

x

x

x

x

 Ekskluzivni pristup najnovijim informacijama

x

x

x

x

 Pristup BBI prostorijama

x

x

x

x

 Silver* Program za dodanu vrijednost

x

x

x

x

 Gold** Program za dodanu vrijednost

 

x

x

x

 Aerodromske Usluge

 

 

x

x

IZNOS GODIŠNJE ČLANARINE

1.200 KM + PDV

2.400 KM + PDV

2.000 EUR + PDV

GRATIS


 • Korištenje međunarodnih poslovnih veza - Mogućnost ostvarivanja kontakata sa međunarodnim delegacijama i gostima.
 • Globalna promocija - Promocija na domaćim, regionalnim i svjetskim tržišima.
 • Klupski događaji - Pozivnice na poslovne događaje u organizaciji BBI VIP Business Cluba.
 • BBI Akademija - Ekskluzivni pristup BBI Akademiji i vlastiti program za profesionalno unapređenje.
 • Pristup bazama podataka - Pristup relevantnim informacijama o tržištima i kontaktima.
 • Ekskluzivni pristup najnovijim informacijama - Redovno obavještavanje o poslovnim aktivnostima, kao i pristup publikacijama.
 • Pristup BBI prostorijama - Pristup BBI VIP salonima i sobama za sastanke u poslovnicama BBI d.d. širom Bosne i Hercegovine.
 • (*) Silver Program za dodanu vrijednost podrazumijeva:
  • Povoljniju cijenu profitne marže finansiranja u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniju cijenu kvartalne provizije za korporativne garancije u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniju cijenu obrade zahtjeva u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Povoljniji platni promet unutar BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis pristup Sarajevo Busines Forumu za 1 osobu tokom trajanja članstva
 • (**) Gold Program za dodanu vrijednost uključuje Silver program za dodanu vrrijednost i sljedeće dodatne pogodnosti:
  • Gratis godišnja članarina za Business Card u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis Internet bankarstvo u BBI d.d. tokom trajanja članstva
  • Gratis finansijsko savjetovanje u domenu korporativnog poslovanja tokom trajanja članstva
  • Gratis pristup Sarajevo Busines Forumu za 2 osobe tokom trajanja članstva
 • Aerodromske usluge - Usluge transporta i pomoći na aerodromu, kao i konzularne usluge (poput viza) za strane državljane.

Aktivnosti kluba

 • Poslovno povezivanje - Networking: Poslovni događaji koji omogućuju članovima da se susretnu, razmijene kontakte i informacije sa drugim profesionalcima iz biznisa, kako iz zemlje, regije i svijeta, a koji obuhvataju:
  • Poslovne susrete i druženja sa potencijalnim partnerima;
  • Okrugle stolove sa liderima iz poslovnog svijeta;
  • Poslovna putovanja - regionalna i međunarodna;
  • Upoznavanja i druženja sa specijalnim gostima iz inostranstva.
 • Pristup informacijama i globalna promocija: BBI VIP Business Club svoje aktivnosti usmjerava na način da obezbijedi članovima pristup što većem broju informacija kroz:
  • BBI Business Bilten: Redovni bilten koji sadrži novosti o svim bitnim događajima na lokalnom i regionalnim tržištima i sa informacijama o poslovnom okruženju.
  • Publikacije i drugi materijali: Specijalna izdanja i materijali koji sadrže informacije o članovima Kluba i njihovim biznisima.
 • Pružanje programa dodane vrijednosti: Program nudi članovima Kluba pogodnosti i privilegije prilikom poslovne saradnje i korištenja finansijskih usluga BBI d.d., kao i specijalne beneficije koje pružaju partneri Banke i Kluba, u obimu koji je definisan kategorijom članstva.
 • Profesionalni razvoj: BBI VIP Business Club obezbjeđuje strukturirane programe profesionalnog razvoja sa fokusom na razvoj „soft“ i „hard“ vještina kroz BBI Academy. Programi BBI Akademije podrazumijevaju:
  • Prvoklasne govornike, specijaliste i eksperte iz svoje djelatnosti;
  • Radionice, seminare i prezentacije;
  • Treninge i kurseve.

Članovi VIP kluba

Ugovori o saradnji

DOMAĆI
 1. Slikovni rezultat za ekonomski fakultet u sarajevu logo      Ekonomski fakultet u Sarajevu
 2. Slikovni rezultat za evropski pokret u bih      Evropski pokret u Bosni i Hercegovini
 3. Povezana slika        Grad Sarajevo
 4.  Povezana slika          Općina Srebrenica
 5. Slikovni rezultat za udruženje poslovnih žena u BIH       Udruženje poslovnih žena u BiH
 6. Logo Privredne / Gospodarske Komore Federacije Bosne i Hercegovine       Privredna / Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine
 7.  Slikovni rezultat za privredna komora republike srpske         Privredna Komora Republike Srpske
 8.   Povezana slika        Vlada Tuzlankog Kantona

 

REGIONALNI
 1. Slikovni rezultat za Стопанска комора на Македонија          Privredna Komora Makedonije
 2. Slikovni rezultat za privredna komora srbije          Privredna Komora Srbije

 

STRANI
 1. Slikovni rezultat za ABU DHABI ISLAMIC BANK          Abu Dhabi Islamic Bank
 2. Slikovni rezultat za B&H CENTRE BAHRAIN          B&H Centre Bahrain
 3. Slikovni rezultat za dubai exports       Dubai Exports
 4. Slikovni rezultat za HEBEI PROVINCIAL department of commerce china          Hebei Provincial Bureau of Investment Promotion China
 5. Slikovni rezultat za INDIA          Indo-Bosnian Business forum India
 6. Slikovni rezultat za karnataka region economic trade office india       Karnataka Region Economic Trade Office India
 7. No automatic alt text available.          Swedish Chamber of Commerce B&H
 8. Povezana slika       The Centennial Fund KSA
 9. Povezana slika    Yunus Social Business Funds