BBI banka u saradnji sa općinom Novi Grad Sarajevo nudi kratkoročna finansiranja za obrtna sredstva i dugoročna finansiranja za investicije. Aplicirati mogu privredna društva i samostalni poduzetnici čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području ove općine. Za finansiranja odobrena iz ove linije Općina vrši regresiranje i subvencioniranje dijela profitne marže u iznosu od 4,00%.

Da bi aplicirali za sredstva iz navedene linije, preduzeća moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • Da je preduzeće u privatnom vlasništu, min. 50,01%
 • Da je preduzeće zadovoljavajućeg boniteta
 • Da nema neopravdanih kašnjenja u otplati tekućih zaduženja

Sredstvima iz linije ne mogu se finansirati državne institucije i preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i banke.

 

Kratkoročna finansiranja se odobravaju na rok do jedne godine, u limitima od 10.000,00 KM do 300.000,00 KM.

 

Visina profitne stope:

 • 4,49 % (0,49%*) za proizvođače koji imaju 50% i više prihoda od izvoza
 • 5,49 % (1,49%*) za proizvođače, poljoprivrednike, posebne skupine, kompanije koje upošljavaju posebne skupine, kompanije iz oblasti turizma i one u vlasništvu ljudi iz dijaspore
 • 6,49%  (2,49%*) za trgovce i ostale djelatnosti

 

* Visina stope nakon subvencije.

 

Naknada za obradu zahtjeva je 0,50%, minimalno 200KM. Poseban uslov je održavanje postojećeg broja zaposlenih na istom nivou koji je bio prije korištenja sredstava iz predmetne finansijske linije.

 

 

Srednjoročna finansiranja se odobravaju na rok do 3 godine uz mogućnost grace perioda do 6 mjeseci, u limitima od 100.000,00 KM do 700.000,00 KM.

 

Visina profitne stope:

 • 5,49 % (1,49%*) za proizvođače koji imaju 50% i više prihoda od izvoza
 • 5,99 % (1,99%*) za proizvođače, poljoprivrednike, posebne skupine (definisane u Članu 3.), kompanije koje upošljavaju posebne skupine, kompanije iz oblasti turizma i one u vlasništvu ljudi iz dijaspore
 • 6,49%  (2,49%*) za trgovce i ostale djelatnosti

* Visina stope nakon subvencije.

 

Naknada za obradu zahtjeva 0,50%, minimalno 200KM. Poseban uslov je zapošljavanje po jednog novog radnika na svakih 100.000KM finansiranja, u preporučenom roku od 9 mjeseci od početka korištenja finansiranja, za sve vrijeme trajanja finansiranja.

 

 

Dugoročna finansiranja se odobravaju na rok do 7 godina uz mogućnost grace perioda do 6 mjeseci, u limitima od 500.000KM do 1.000.000KM.

 

Visina profitne stope:

 1. 5,49 % (1,49%*) za proizvođače koji imaju 50% i više prihoda od izvoza
 2. 5,99 % (1,99%*) za proizvođače, poljoprivrednike, posebne skupine, kompanije koje upošljavaju posebne skupine, kompanije iz oblasti turizma i one u vlasništvu ljudi iz dijaspore
 3. 6,99%  (2,99%*)  za trgovce i ostale djelatnosti

* Visina stope nakon subvencije.  

 

Naknada za obradu zahtjeva 0,50%, minimalno 200KM. Poseban uslov je zapošljavanje po jednog novog radnika na svakih 100.000,00 KM finansiranja za sve vrijeme trajanja finansiranja, u preporučenom roku od 12 mjeseci od početka korištenja finansiranja, sa ostavljenom mogućnošću da se rok zapošljavanja odredi prema poslovnom planu klijenta.

Zainteresovan/a sam za ovaj proizvod/usluguMolimo Vas da popunite sljedeća polja. Vaš zahtjev će biti proslijeđen, a naše ljubazno osoblje će Vas kontaktirati.Kako funkcioniše online prijava?


{{ errors.client }}
{{ errors.last_name }}
{{ errors.first_name }}
{{ errors.city }}
{{ errors.email }}
{{ errors.phone }}
{{ errors.message }}


Hvala Vam na aplikaciji.