Depoziti | Bosna Bank International

Depoziti

Depoziti mogu biti:

  1. Depoziti po viđenju (avista depoziti) i
  2. Oročeni depoziti:
    • Kratkoročni – do 12 mjeseci
    • Dugoročni – preko 12 mjeseci

Bosna Bank International nudi vam uslugu oročavanja depozita pravnih lica uz:

 

Sigurnost depozita

Konkurentni i fleksibilni uslovi deponovanja

 

Mogućnost dugoročnog i kratkoročnog oročavanja

 

Mjesečni obračun i isplata profita

 

Prilagođavanje depozita potrebama i mogućnostima klijenta

 

Stimulativni uslovi dugoročnog oročavanja

 

Banka je spremna prihvatiti vaše zahtjeve za djelimičnom isplatom depozita ili raskidom ugovora prije isteka roka oročavanja.

U slučaju deponovanja većih iznosa sa sigurnim rokom oročavanja u Banci, profitna stopa će se regulisati pojedinačnim ugovorom s deponentom. Pri tome, profitna stopa može biti veća od stope za redovne deponente.