BBI program liderstva i izvrsnosti | Bosna Bank International

O BBI ligi pregovaranja

Bosna Bank International d.d. Sarajevo i Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” u saradnji sa odabranim gimnazijama u Bosni i Hercegovini, najavljuje organizaciju takmičenja mladih u pregovaranju. Kroz takmičenje se nastoji potaknuti mlade, buduće poslovne lidere, da svojim govorom ostvaruju plemenite ciljeve


BBI Liga pregovaranja je individualna aktivnost koja ima za cilj razvijanje pregovaračkih vještina budućih poslovnih lidera. Takmičenje simulira poslovne situacije u kojima se učenici stavljaju u različite uloge u jednom poslovnom odnosu, te pregovaraju detalje radi postizanja određenog cilja.

 

SHEMA TAKMIČENJA

Učenici prikupljaju poene na osnovu uspješnosti u pregovorima, te najbolji dobijaju atraktivne nagrade i priznanja. Najuspješniji će imati priliku da učestvuju u posebnom BBI mentoring programu.

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJ TAKMIČENJA

Cilj BBI Programa liderstva i izvrsnosti je razvijanje vještina korporativne i poslovne izvrsnosti srednjoškolaca, priprema i osposobljavanje za buduće ubrzano radno okruženje koje će ih neprestano izazivati da uče, razvijaju se i rastu kako lično tako i profesionalno. Učenici koji učestvuju ne samo da će imati priliku naučiti nove vještine, već će se od njih očekivati da se uključe i igraju ulogu u razvoju zajednice.

BBI banka kao institucija koja u temeljima svoje korporativne kulture ima ugrađenu brigu za društvo u kojem posluje, projekat takmičenja mladih – učenika srednjih škola (gimnazija) pokrenula je s ciljem promoviranja otvorenog dijaloga i komunikacije među mladim ljudima, te time ukazuje na značaj razvoja vještine pregovaranja kako u poslovnom svijetu tako i u svakodnevnom životu.

O BBI BANCI

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo (BBI) je jedina banka u Bosni i Hercegovini koja posluje u skladu sa islamskim principima bankarstva. Od početka poslovanja 2000. godine, BBI je snažno usmjerena na razvoj Bosne i Hercegovine kroz brojne međunarodno priznate programe poput Sarajevo Business Foruma (SBF) i Sarajevo Halal Fair-a (SHF), te je aktivna i kroz niz aktivnosti koji za cilj imaju podizanje poduzetničke svijesti i obrazovanje javnosti.

Vjerujemo da su ljudski resursi najvažniji kapital jedne institucije i društva. Stoga BBI implementira projekte profesionalnog razvoja i izgradnje kapaciteta putem seminara, predavanja, magistarske programe kao i obuku na radnom mjestu, koje provodi BBI Akademija.

 

Prijava

Prijava timova se vrši kod koordinatora škole za BBI ligu pregovaranja.

 

 

Učenik ste trećeg ili četvrtog razreda gimnazije? Prijavite se i osvojite vrijedne novčane nagrade. BBI banka će novčano nagraditi najuspješnije takmičare:
Prvo mjesto 1.500 KM
Drugo mjesto 1.000 KM
Treće mjesto 500 KM
4., 5. i 6. mjesto po 200 KM
7., 8., 9., i 10. mjesto po 100 KM

Svi učenici koji budu učestvovali će dobiti certifikat koji će im služiti kao referenca o učešću na takmičenju.