Objavljen Javni poziv za subvencionirane linije Općine Novi Grad Sarajevo  | Bosna Bank International
Online servisi Finansiranja Štednja Računi Kartice Podrška Islamsko bankarstvo

Objavljen Javni poziv za subvencionirane linije Općine Novi Grad Sarajevo 

08.08.2018.

Javni poziv privrednicima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo da apliciraju za subvencionirane linije finansiranja BBI banke i Općine Novi Grad Sarajevo objavljeni su danas u dnevnim novinama i na zvaničnoj web stranici Bosna Bank International (http://www.bbi.ba).  

BBI banka u saradnji sa Općinom Novi Grad nudi finansiranja privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području Općine Novi Grad. Ova linija omogućava privrednicima da u BBI banci dobiju finansiranja po povoljnim uslovima i subvencioniranoj stopi nula posto. Javni poziv za ovu liniju možete preuzeti na linku ovdje

Osim toga, kreirana je i posebna linija finansiranja za podsticaj startup kompanijama čije se sjedište ili poslovna jedinica nalazi na području ove Općine, čime im je omogućen pristup sredstvima po subvencioniranoj stopi od 0.5 posto. Javni poziv možete preuzeti na linku ovdje.

Zahtjevi za finansiranja sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama sa naznakom “Zahtjev za finansiranje iz linije Općine Novi Grad Sarajevo” lično na protokol ili preporučenom poštom, na adresu:

BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, Trg djece Sarajeva b.b., 71.000 Sarajevo ili putem elektronske pošte: linijanovigradsarajevo@bbi.ba 

Dodatne informacije mogu se dobiti u najbližoj poslovnici BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, te pozivom na 033/275-289, 275-507, 257–709, 257-710, 275-511; fax: 033 203-122.